YOMEDIA
IN_IMAGE

Vì sao hô hấp và quang hợp trái ngược nhau nhưng lại có mối quan hệ chặt chẽ với nhau?

Vì sao hô hấp và quang hợp trái ngược nhau nhưng lại có mối quan hệ chặt chẽ với nhau???

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (9)

 • hô hấp và quang hợp đều hấp hụ và thải ra 

  hô hấp là quá trình thải khí oxi và cabonic bất kể ngày đêm 

  quang hợp là quá trình cần có ánh sáng mặt trời

    bởi Hải 5207 29/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • - Quang hợp là quá trình lá cây tổng hợp chất hữu cơ, tích lũy năng lượng từ CO2 và nước nhờ có diệp lục và sử dụng ánh sáng, còn hô hấp là quá trình sử dụng CO2 phân giải chất hữu cơ giải phóng năng lượng cung cấp cho hoạt động sống cúa cơ thể, đồng thời thải ra khí CO2 và nước.
  - Hai quá trình này liên quan chặt chẽ với nhau: Hô hấp sẽ không thực hiện được, nếu không có chất hữu cơ do quang hợp tạo ra. Ngược lại, quang hợp cũng không thể thực hiện được, nếu không có năng lượng do trình hô hấp giải phóng ra.

    bởi Nguyễn Hoàng Ngân 29/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Hô hấp và quang hợp là 2 quá trình trái ngược nhau là vì:

     - Quang hợp là quá trình lá cây tổng hợp chất hữu cơ, tích lũy năng lượng gì từ CO2 và nước nhờ có diệp lục và sử dụng ánh sáng, còn hô hấp là quá trình sử dụng O2 phân giải chất hữu cơ giải phóng năng lượng cung cấp cho hoạt động sống của cơ thể, đồng thời thải ra khí CO2 và nước.

     - Hai quá trình này liên quan chặt chẽ với nhau: Hô hấp sẽ không thực hiện được, nếu không có chất hữu cơ do quang hợp tạo ra. Ngược lại, quang hợp cũng không thể thực hiện được, nếu không có năng lượng do trình hô hấp giải phóng ra.

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 •  -Vì sản phẩm của quá trình này là nguyên liệu của quá trình kia và ngược lại. 
  -Cùng chung nhiều sản phẩm trung gian, nhiều hệ enzim. 
  -Nguồn năng lượng ở dạng ATP tạo ra trong quá trình này được sử dụng cho quá trình kia.

    bởi Lê Trần Khả Hân 18/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Kết quả hình ảnh cho mối quan hệ hô hấp – quang hợp

    bởi Lê Văn Tuấn 10/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 •  Hô hấp và quang hợp trái ngược nhau vì sản phẩm của quang hợp (chất hữu cơ và khí ôxi) là ngyuên liệu của hô hấp, và ngược lại sản phẩm của hô hấp (hơi nước và khí cacbonic) là nguyên liệu cho quang hợp.
  Hô hấp và quang hợp liên quan chặt chẽ với nhau vì 2 quá trình này cần có nhau: hô hấp cần chất hữu cơ do quang hợp chế tạo, quang hợp và mọi hoạt động sống của cây lại cần năng lượng do hô hấp sản ra. 
  Cây không thể sống được nếu thiếu 1 trong 2 quá trình đó.

    bởi Anh Lộc 24/12/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON