AMBIENT

Vai trò của địa y như thế nào?

bởi Hello Bro! 17/05/2019

Vai trò của địa y như thế nào?

ADSENSE

Câu trả lời (9)

  • Địa y phân hủy đá thành đất và khi chết tạo thành lớp mùn làm thức ăn cho các thực vật đến sau và đóng vai trò "tiên phong mở đường".
  • Một số địa y là thức ăn chủ yếu của loài hươu Bắc cực.
  • Địa y còn được sử dụng chế tạo rượu, nước hoa, phẩm nhuộm, làm thuốc
  • Sao không ai trả lời hết vậy có mk tui à???
  Like (4) Báo cáo sai phạm
 • Địa y phân hủy đá thành đất và khi chết tạo thành lớp mùn làm thức ăn cho các thực vật.

  Một số địa y là thức ăn chủ yếu của loài hươu Bắc Cực.

  Địa y còn được sử dụng chế tạo rượu, nước hoa, phẩm nhuộm, làm thuốc.

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • - Địa y phân hủy đá thành đất và khi chết tạo thành lớp mùn làm thức ăn cho các thực vật đến sau và đóng vai trò “tiên phong mở đường”.

  -   Một số địa y là thức ăn chủ yếu của loài hươu Bắc cực.

  -   Địa y còn được sử dụng chế tạo rượu, nước hoa, phẩm nhuộm, làm thuốc.

   

  bởi Vũ Đặng Hiền 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân vì:

  • Sản xuất ra một khối lượng của cải vật chất rất lớn.
  • Cung cấp hầu hết các tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho tất cả các ngành kinh tế.
  • Tạo ra sản phẩm tiêu dùng nhằm nâng cao đời sống xã hội.
  • Thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành kinh tế khác, tạo điều kiện khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, tạo khả năng mở rộng sản xuất, thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập, củng cố an ninh quốc phòng.
  • Chỉ tiêu để đánh giá trình độ phát triển của một nước.
  bởi Vua Ảo Tưởng 08/06/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • -Làm thuốc

  -Làm thức ăn cho các loài động vật

  -Phân hủy đá

  bởi Huỳnh Anh Kha 12/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Vai trò của địa y là :phân hủy đá và làm thức ăn cho một số loài động vật

  bởi Bánh bao Cute 24/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 •  Địa y phân hủy đá thành đất và khi chết tạo thành lớp mùn làm thức ăn cho các thực vật đến sau và đóng vai trò “tiên phong mở đường”.

  -   Một số địa y là thức ăn chủ yếu của loài hươu Bắc cực.

  -   Địa y còn được sử dụng chế tạo rượu, nước hoa, phẩm nhuộm, làm thuốc.

   

  bởi Trần Hữu Hoàng 25/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • - Địa y phân hủy đá thành đất và khi chết tạo thành lớp mùn làm thức ăn cho các thực vật đến sau và đóng vai trò “tiên phong mở đường”.

  -   Một số địa y là thức ăn chủ yếu của loài hươu Bắc cực.

  -   Địa y còn được sử dụng chế tạo rượu, nước hoa, phẩm nhuộm, làm thuốc.

  bởi bùi nhân 31/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>