Những đặc điểm nào của phiến lá phù hợp với việc thu nhận ánh sáng để quang hợp?

bởi Hello Bro! 12/05/2019

Những đặc điểm nào của phiến lá phù hợp với việc thu nhận ánh sáng để quang hợp?

a. Biểu bì trong suốt ở hai mặt của phiến lá.

b. Tế bào thịt lá có vách mỏng, nhiều lục lạp.

c. Xen giữa tế bào thịt lá phía dưới là những khoảng trống.

d. Đặc điểm a và b. 

Câu trả lời (7)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan