YOMEDIA
ZUNIA12

Nêu điểm giống và khác nhau về cấu tạo của tế bào động vật với thực vật

Điểm giống và khác nhau về cấu tạo của tế bào động vật với tế bào thực vật?

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Giống nhau:
  - Đều là tế bào nhân thực.
  - Màng sinh chất đều được cấu tạo theo mô hình khảm lỏng
  - Thành phần đều được cấu tạo từ các chất hữu cơ và vô cơ như: prôtêin, gluxit, lipit, axit nuclêic, nước...

  Khác nhau:

  Tế bào động vật

  Có màng tế bào, nhân, tế bào chất
  Dị dưỡng
  Hình dạng không nhất định
  Thường có khả năng chuyển động 
  Không có lục lạp   
  Không có không bào
  Chất dự trữ là glycogen 
  Không có thành xenlulôzơ
  Phân bào có sao, phân chia tế bào chất bằng eo thắt ở giữa tế bào.
  Tế bào thực vật
  Có màng tế bào, nhân, tế bào chất 
  Tự dưỡng
  Hình dạng  ổn định
  Rất ít khi chuyển động
  Có lục lạp
  Có không bào lớn
  Dự trữ bằng hạt tinh bột
  Có màng thành xenlulôzơ
  Phân bào có sao, phân chia tế bào chất bằng vánh ngăn

   

   

    bởi Nguyễn Hạnh 25/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON