YOMEDIA

Nêu đặc điểm của thực vật bậc cao

bởi Phan Thị Trinh 12/10/2018

Thực vật bậc cao gồm những nhóm nào? Nêu đặc điểm của thực vật bậc cao.

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • Thực vật bậc cao gồm các nhóm: Rêu, Dương xỉ, Hạt trần, Hạt kín.

    -Thực vật bậc cao bắt nguồn từ thực vật bậc thấp. -Có cấu tạo đa bào. -Tuyệt đại đa số đều tự dưỡng. -Có vách tế bào rõ rệt. -Trong sinh sản, hình thức noãn giao là chủ yếu. -Túi giao tử và túi bào tử gồm nhiều tế bào. -Hợp tử phát triển thành phôi điển hình -Chuyển từ môi trường nước lên môi trường cạn nên đã có nhiều biến đổi của cơ thể để thích nghi với môi trường mới phân hoá thành thân, lá và hầu hết có rễ thật (trừ rêu). -Có mô dẫn điển hình để dẫn truyền thức ăn. Lúc đầu chỉ mới là quản bào, về sau có mạch thông hoàn thiện dần. -Có biểu bì và khí khổng. -Chiếm ưu thế trong giới thực vật.Di tích hoá thạch đã tìm thấy cho biết chúng đã xuất hiện cách đây khoảng 500 triệu năm
    bởi Trương Thị Kim Phụng 12/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>