AMBIENT

Điền từ thích hợp: ánh sáng, lục lạp, mạch rây, mạch gỗ vào chỗ trống trong các câu sau đây:

bởi Hello Bro! 12/05/2019

Điền từ thích hợp: ánh sáng, lục lạp, mạch rây, mạch gỗ vào chỗ trống trong các câu sau đây:

Các tế bào thịt lá chứa nhiều.......... gồm một số lớp có đặc điểm khác

nhau phù hợp với chức năng thu nhận............. , chứa và trao đổi khí để

chế tạo chất hữu cơ cho cây.

Gân lá nằm xen giữa phần thịt lá, bao gồm. và............... có chức năng

vận chuyển các chất.

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • Điền từ thích hợp theo thứ tự sau: lục lạp, ánh sáng, mạch rây, mạch gỗ

    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>