toán di truyền

bởi Con Nhà Người Ta ngày 28/12/2017

Thực hiện phép lai: ♂ AaBbCcDdee  x ♀ aaBbCCDdEE. Theo lí thuyết, tỉ lệ cá thể mang kiểu hình khác với bố và mẹ ở đời con là bao nhiêu? Biết một gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn.

A. 71,875%.                         B. 50%.                                 C. 31,25%.                          D. 25%

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan