di truyền học ứng dụng

bởi thanhlam thanhlam ngày 29/08/2017

1 ĐBG làm mất màu lục lạp xảy ra ở 1 số tế bào lá của 1 cây . Nếu chỉ chọn phần lá màu xanh đêm nuôi cấy tạo mô sẹo thành các cây con

1 Tất cả các cây con đều mang số lượng gen đột biến như nhau

Tất cả các cây con đều có sức sống như nhau

Tất cả các cây con đều có KH gióng mẹ

4Tất cả các cây con đều có kiểu hình giống nhau

Câu trả lời (1)

  • Đáp án 4.

    Vì các tế bào trong cơ thế đều có bộ gen giống nhau, khi nuôi cấy mô thì sẽ tạo thành các cây con có kiểu gen giống nhau, do đó kiểu hình giống nhau. Mặc dù cây mẹ có một số tế bào bị đột biến nhưng ta chọn phần lá không bị đột biến để nuôi cấy nên cây con sẽ không giống mẹ.

    bởi Lê Minh ngày 05/10/2017
    Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan