bài 20 sinh 12

bởi Ngô Thị Hồng Thắm ngày 03/01/2018

em muốn biết tên các thành tựu cuả công nghệ gen trên động vật, thực vật, vi sinh vật

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan