RANDOM
IN_IMAGE

Bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam theo quy định của Hiến pháp 1992 sửa đổi

Bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam theo quy định của Hiến pháp 1992 sửa đổi (Nguyên tắc tổ chức và hoạt động, các cơ quan cấu thành)

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (3)

 
 
 
 • *Nguyên tắc tổ chức và hoạt động:

  • Bảo đảm sự lãnh đạo của ĐCS đối với bộ máy NN.
  • Tập trung dân chủ.
  • Nguyên tắc pháp chế XHCN.
  • Bình đẳng, đoàn kết giữa các dân tộc. Thu hút nhân dân tham gia ngày càng đông đảo vào bộ máy Nhà nước.

  *Các cơ quan trong bộ máy NN VN theo HP 1992:

  Các cơ quan quyền lực NN: Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp.

  • Quốc hội: là cơ quan quyền lực NN cao nhất do nhân dân trực tiếp bầu ra với nhiệm kì 5 năm, chịu trách nhiệm trước ND. Chức năng QH là cq duy nhất có quyền lập hiến, lập pháp, quyết định những vấn đề trọng đại nhất của quốc gia, bầu ra các cơ quan NN khác ở TW và giám sát toàn bộ hoạt động của các cơ quan NN.
  • HĐND: là cơ quan quyền lực NN ở địa phương được tổ chức ở 3 cấp, tỉnh huyện, xã.

  Chủ tịch nước: là người đứng đầu NN thay mặt NN về đối nội và đối ngoại do QH bầu ra trong số các đại biểu QH.

  Các cơ quan quản lý NN: gồm chính phủ và các UBND.

  • Chính phủ: là cơ quan chấp hành của QH, cơ quan hành chính NN cao nhất của nước CH XHCN VN.
  • Đứng đầu là thủ tướng chính phủ do QH bầu trong số các đại biểu QH.
  • Cơ cấu tổ chức: CP bao gồm các bộ và cơ quan ngang bộ là các cơ quan chuyên môn quản lý từng ngành, lĩnh vực cụ thể.
  • UBND là cơ quan hành chính NN ở địa phương được tổ chức ở 3 cấp, tỉnh huyện, xã.

  Cơ quan xét xử:

  • Thay mặt NN xét xử các vụ việc.
  • Đứng đầu là Tòa án nhân dân tồi cao, thấp hơn về phía dân sự thì là TAND cấp tỉnh → TAND cấp huyện, còn về phía quân sự là TA quân sự TW → TA quân sự quân khu và tương đương → TA quân sự khu vực.

  Các cơ quan kiểm sát

  • Chức năng: các cơ quan kiểm sát hoạt động tư pháp và thực hiện quyền công tố.
  • Đứng đầu là Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thấp hơn về phía dân sự là VKSND cấp tỉnh → VKSND cấp huyện, còn về phía quân sự là VKS quân sự TW → VKS quân sự quân khu và tương đương → VKS quân sự khu vực.
    bởi minh dương 20/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.

  Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, đầy gian khổ hy sinh, làm Cách mạng tháng Tám thành công. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời. Tiếp đó, suốt mấy chục năm, nhân dân các dân tộc nước ta đã liên tục chiến đấu, với sự giúp đỡ quý báu của bè bạn trên thế giới, nhất là các nước xã hội chủ nghĩa và các nước láng giềng, lập nên những chiến công oanh liệt, đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đánh thắng hai cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân và đế quốc, giải phóng đất nước, thống nhất Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân. Ngày 2 tháng 7 năm 1976 Quốc hội nước Việt Nam thống nhất đã quyết định đổi tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cả nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, ra sức xây dựng đất nước, kiên cường bảo vệ Tổ quốc đồng thời làm nghĩa vụ quốc tế.

    bởi -=.=- Gia Đạo 27/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)