Hỏi đáp Ngữ Văn

  • viết một đoạn văn khoảng 5 câu miêu tả cảnh biển hoặc vườn hoa. Trong đoạn văn có sử dụng hình ảnh so sánh

    Theo dõi (1) 3 Trả lời
    Gửi câu trả lời Hủy
  • nhớ việt bắc là tác phẩm do tác giả nào sáng tác ?

    Theo dõi (0) 6 Trả lời
    Gửi câu trả lời Hủy