ON
YOMEDIA
VIDEO

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions: The advances of commercial airplanes resulted in a shrinking world.

The advances of commercial airplanes resulted in a shrinking world.

A. decreasing     B. reduced     C. smaller     D. compressing

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
  • Đáp án: C

    Giải thích: Shrinking = smaller (thu nhỏ)

    Dịch: Những tiến bộ của máy bay thương mại dẫn đến một thế giới bị thu hẹp.

      bởi hà trang 26/01/2021
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1