YOMEDIA

Hỏi đáp Toán Lớp 8

Hỏi đáp Toán

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Câu hỏi chờ bạn trả lời

 • Shimizu Yora Cách đây 2 tuần

  phân tích đa thức thành nhân tử 5x2+7x+2

  01/01/1970 |    6 Trả lời

  Theo dõi (2)
  6
  4 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  meomeo~ Cách đây 2 tuần

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (1)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • việt linh Cách đây 2 tuần

  Câu 1: An có thể làm xong một công việc trong 3h. Bình có thể làm việc trong 4h. Sau khi hai người cùng làm công việc này trong 75 phút, thì Bình ngưng công việc. Hỏi An sẽ mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành nốt công việc ?

   

  Câu 2: Một mình Mai có thể sơn xong một hàng rào trong 2h. Một mình Kiên có thể hoàn thành công việc này trong 5h. Một mình Bảo có thể sơm cả hàng rào trong 3h. Mai và Kiên cùng bắt đầu sơn hàng rào và 30 phút sau thì Bảo đến giúp. Hỏi trong bao lâu sau hàng rào sẽ được sơn xong ?

   

  Câu 3: Khi làm chung một việc với nhau, Trung và Thảo có thể hoàn thành công việc trong 2h. Nếu làm việc một mình, Thảo cần 5h. Hỏi nếu làm việc một mình thì Trung cần thời gian là bao nhiêu để hoàn thành công việc ?

   

  Câu 4: Để làm đầy một hồ nước cần 8 phút, và để rút hết nước trong hồ khi hồ đang đầy cần 12 phút. Hỏi nếu hồ chưa có nước, cùng lúc cho nước vào và rút ra, thì trong thời gian bao lâu mước sẽ đầy hồ ?

   

  Câu 5: Khi cùng hoạt động, ống dẫn 1 và ống dẫn 2 sẽ làm đầy hồ nước trong 12h. Ống 1 cần thời gian gấp đôi ống 2 để làm đầy hồ nước. Hỏi, khi một mình ống 2 dẫn nước vào hồ thì trong bao lâu nước sẽ đầy hồ ?

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tống Phạm Thùy Dương Cách đây 2 tuần
  Bình Phương 1 hiệu

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (1)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Văn Cường Cách đây 2 tuần

  Làm hộ mình nhé 

   

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đỗ Lê Minh Cách đây 2 tuần

  Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

  1. -10x^2 + x + 3

  2. x^3 + 2x - 3

  3. x^4 - 9x^3 + 81x - 81

  4. 2x^4 - x^3 - 9x^2 + 13x - 5

  5. 4x^4 - 32x^2 + 1

  6. (x^2 + x + 4)^2 + 8x(x^2 + x +4) + 15x^2

  Bài 2. Rút gọn

  G= (x/x^2-36 - x-6/ x^2+6x) : 2x-6/x^2+6x + x/x-6

  P= (x+2/3x + 2/x+1 - 3) : 2-4x/x+1 - 3x-x^2+1/3x

  Cho biểu thức

  M=(2/2a-b + 6b/b^2 - 4a^2 - 4/2a+b) : (1+ 4a^2+4b^2/4a^2-b^2)

  a) Rút gọn biểu thức M

  b) Tính giá trị biểu thức M khi a=1/3 và b=2

  01/01/1970 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huỳnh Bảo Trân Cách đây 2 tuần
  1 hình

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • oops nani Cách đây 2 tuần

  Cho lục giác đều ABCDEF, M là trung điểm của EF, N là trung điểm của BD.

  Chứng minh tam giác AMN đều

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Liên Nghi Cách đây 2 tuần

  12x^2-4x(3x-5)=10x-17

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Châu Anh Cách đây 2 tuần

  Bài 1: Cho tứ giác ABCD có góc B + góc C = 180 độ. Tính tổng góc A + góc D. Giả sử góc A = 1/5 góc D, góc B - góc C = 10 độ. Tính số đo mỗi góc. 

  Bài 2: Cho tứ giác ABCD có góc B = góc C = 120 độ. Phân giác của góc A và phân giác của góc D cắt nhau tại E, phân giác góc ngoài tại góc A và góc D cắt nhau tại F. Tính góc AED và góc AFD

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • như quỳnh Cách đây 2 tuần
  1 hình

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hà Nguyễn Ngọc Cách đây 2 tuần

  Cho M = √x +1 / √x +2. Tìm GTNN của M

  ( CÁC BN ƠI GIÚP MK VỚI )

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy