Hỏi đáp Hóa Học Lớp 8

Hỏi đáp Hóa Học

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • Nguyễn Minh Đức

  Cho H20 qua Cu0 Nung Nóng thu Được 3,2  g Cu . Hỏi đã dùng hết bao nhiêu gam H2 ? sinh ra bao nhiêu gam H20

  B, Dùng Định Luật Bảo Tồn Kim Loại tính lương Cu0 Tham Gia Phản Ứng

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Minh Đức

  Cho H20 qua Cu0 Nung Nóng thu Được 3,2  g Cu . Hỏi đã dùng hết bao nhiêu gam H2 ? sinh ra bao nhiêu gam H20

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vũ Hậu

  Cho hỗn hợp gồm bột nhôm và oxit sắt. Đun nóng 59,9 g A trong bình kín một thời gian được hỗn hợp rắn B. Dẫn khí cacbon oxit nóng dư qua hỗn hợp B được hỗn hợp chất rắn D, khí đi ra hấp thụ hết vào 900g dung dịch Bari hidroxit 4,275% thu được 39,4g kết tủa. Cho D vào 444,8g dung dịch HCL dư có 16,8 lít khí thoát ra và dung dịch thu được có nồng độ phần trăm của nhôm clorua là 13,35%.

  a) Tính phần trăm khối lượng từng chất trong A

  b) Dẫn khí hidro nóng dư qua 14.975g A được hỗn hợp chất rắn X. Cho X vào dung dịch Bạc nitrat dư được 89,1g kết tủa. Tìm công thức oxit của sắt

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vũ Hậu

  cho hỗn hợp gồm bột nhôm và oxit sắt. Đun nóng 59,9 g A trong bình kín một thời gian được hỗn hợp rắn B. Dẫn khí cacbon oxit nóng dư qua hỗn hợp B được hỗn hợp chất rắn D, khí đi ra hấp thụ hết vào 900g dung dịch Bari hidroxit 4,275% thu được 39,4g kết tủa. Cho D vào 444,8g dung dịch HCL dư có 16,8 lít khí thoát ra và dung dịch thu được có nồng độ phần trăm của nhôm clorua là 13,35%.

  a) Tính phần trăm khối lượng từng chất trong A

  b) Dẫn khí hidro nóng dư qua 14.975g A được hỗn hợp chất rắn X. Cho X vào dung dịch Bạc nitrat dư được 89,1fg kết tủa. Tìm công thức oxit của sắt

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Anh

  Dung dịch X chỉ chứa CuSO4 có nồng độ 33.33%. Làm lạnh 96 g dung dịch X xuống nhiệt độ thấp tách ra 37.5 g tinh thể T, phần dung dịch bão hòa thu được có nồng độ 13,676% 

  Hãy xác định công thức phân tử của tinh thể Tcool

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bi Ken

  Bài tập:Cho 22,4g Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch axit H2SO4 có nồng độ 0,5M

  a)Viết phương trình

  b)Tính khí sinh ra

  c)Tính thể tích dung dịch axit đã dùng để hoà tan hết lượng sắt trên 

  d)Nếu dẫn toàn bộ lượng khí thu được ở trên qua bình đựng 8g Đồng(II) oxit đun nóng thì thu được bao nhiêu gam chất rắn màu đỏ

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thương Thương

  Hòa tan 50g NaOH vào 200g nước. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được sau phản ứng. Biết 1ml dung dịch này có khối lượng là 1,2g 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lan Phương

  Viết phương trình biểu diễn sự oxi hóa của các chất sau : H2, S, P, C.

  Theo dõi (1) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tử Mao

  Vì sao khi ta chiên trứng trong chảo dầu sôi sẽ có những bọt khí nổi lên?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Kim Như

  giúp mik với nhé mình cần gấp

  Hòa tan 200g dd NaOH nồng độ 10% vào 400g dd NaOH nồng độ 25%.Tính nồng độ phần trăm dd thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Bình Phương Vi

  Hòa tan m(g) hh Al và Mg vào 87 g dd HCL sau phản ưng thu được dd A có chứa 27,6 g muối và 6,72 l khí

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy