Hỏi đáp Lịch Sử

Hỏi đáp Lịch Sử

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • Thùy Trang

  lịch sử lp

  bởi Thùy Trang 02/03/2019

  tổ chức xã hội của người nguyên thủy ntn ạ

   

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đào Nhật Toàn

  Ai là người đứng đầu của Âu Lạc

  Theo dõi (1) 21 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đào Nhật Toàn

  Tại sao Lí Bí đặt tên nước là Vạn Xuân ?

  giúp cho nhanh né

  Theo dõi (0) 15 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đinh Nhật Minh

  Bác Hồ có bao nhiêu người vợ và mất năm bao nhiêu tuổi?

  Theo dõi (0) 13 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Địch Kì Nhi

  Lịch Sử 6.

  bởi Địch Kì Nhi 27/02/2019

  Tìm hiểu vải tơ chuối.

  Tại sao vải tơ chuối là đạc sản Âu Lạc?

  Mình đang gấp nhé

  Ai nhanh và đúng nhất mình sẽ tick cho!

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Minh Anh

  em hãy nói về bà Triệu

  Theo dõi (0) 8 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Câu cuối cùng :

  Dùng lược đồ thế giới, đánh dấu các nước ở châu Á, châu Phi đã trở thành thuộc địa (của nước thực dân nào?).

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Khó quá đi ..

  bởi Allen Walker 24/02/2019

  Những sự kiện nào chứng tỏ đến giữa thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản đã thắng lợi trên phạm vi toàn thế giới?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Please help me!!!

  bởi Allen Walker 24/02/2019

   Vì sao sau năm 1794, Cách mạng tư sản Pháp không thể tiếp tục phát triển?

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Please help me!!!

  bởi Allen Walker 24/02/2019

   Em có nhận xét gì về các biện pháp của chính quyền Gia-cô- banh?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Giúp mk nhé ..

  bởi Allen Walker 24/02/2019

  Nêu một vài phẩm chất tốt của Rô-be-spie.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Please help me!!!

  bởi Allen Walker 24/02/2019

  Vì sao nhân dân Pa-ri phải lật đổ phái Gi-rông-đanh?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy