Hỏi đáp Lịch Sử

  • Cuộc khai thác thuộc địa lần 2, giai cấp nào tăng nhanh về SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG?
  Theo dõi (0) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • sử 11..............

  bởi Pham Anh ngày 08/12/2017

  1. Làm sáng tỏ nhận định về hệ thống Vécxai - Oasinhton đã thiết lập quan hệ hoà bình giữa các nước tư bản trong thời gian này chỉ là tạm thời và mong manh.

  2. Khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 dẫn tới nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới. Ý kiến đó đúng hay sai? Vì sao? Hãy phân tích, làm rõ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sử 11..........

  bởi Pham Anh ngày 08/12/2017

  Đánh giá tác động, ý nghĩa của CM tháng Mười Nga với TG và với Việt Nam. Phản tích ý nghĩa và liên hệ với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • nêu nét độc đáo về nghệ thuật và điêu khắc thời trần?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giải thích lí do tại sao lại phải năm ở các con sông lớnwink

  Theo dõi (1) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nước Đức (1918 - 1939)

  bởi Pham Anh ngày 04/12/2017

  Nguyên nhân vào ngày 30 - 1 - 1933 Hít - le lên làm Thủ tướng nước Đức đánh dấu sự thắng thế của chủ nghĩa phát xít?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trật tự thế giới mới và cuộc khủng hoảng KT 1929 - 1933?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • CM tháng 10 Nga

  bởi Pham Anh ngày 04/12/2017

  Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở Liên Xô vào những năm nào? Hồ Chí Minh đánh giá về CM tháng 10 Nga như thế nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • CM tháng 10 Nga

  bởi Pham Anh ngày 04/12/2017

  Ý nghĩa đối với nước Nga và đối với TG của CM tháng 10.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • CM tháng 10 Nga

  bởi Pham Anh ngày 04/12/2017

  Vì sao nói CM tháng 2 - 1917 là CM dân chủ tư sản kiểu mới?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tính chất của cuộc cách mạng tháng 2-1917 ở Nga là gì?

   

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giúp em với ạ

  bởi Phương Thảo ngày 03/12/2017

  quốc công tiết chế - Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã đóng và vai trò gì trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy