Vào cuối thế kỉ XIX, các quan lại, sĩ phu Việt Nam đưa ra những đề nghị cải cách nhằm mục đích gì?

bởi Đào Lê Hương Quỳnh 07/11/2018

I. Bài 28: Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Câu 1: Vào cuối thế kỉ XIX, các quan lại, sĩ phu Việt Nam đưa ra những đề nghị cải cách nhằm mục đích gì? Hãy kể tên những sĩ phu tiêu biểu và nội dung chính trong các đề nghị cải cách của họ.

Câu 2: Vì sao các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được? Ý nghĩa của các đề nghị cải cách này là gì?

II. Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam

Câu 3: Trình bày nội dung, mục đích của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp về kinh tế.

Câu 4: Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước do thực dân Pháp dựng lên ở Đông Dương trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất. Rút ra nhận xét về tổ chức bộ máy cai trị của thực dân Pháp.

Câu 5: Nêu tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.

III. Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Câu 6: Kể tên các phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918.

Câu trả lời (1)

  • câu 4: Kết quả hình ảnh cho sơ đồ bộ máy cai trị của TDP tại VN

    bởi Le Ngoc Quyen 07/11/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan