Nêu cảm nghĩ của em về lịch sử Việt Nam giai đoạn 1858-1918?

bởi Naru to 10/11/2018

Hãy nêu cảm nghĩ của em về lịch sử Việt Nam giai đoạn 1858-1918

Câu trả lời (1)

 • Trả lời:

  1. Nước Việt Nam giữa thế kỷ XIX- trước cuộc xâm lược của tư bản Pháp

  - Giữa thế kỷ XIX, chế độ phong kiến Việt Nam bị khủng hoảng, mâu thuẫn xã hội nảy sinh, yêu cầu

  - Lúc đó thực dân Pháp trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản ... nhu cầu xâm chiếm thuộc địa.... nên tư bản Pháp đã xâm lược Việt Nam giàu sức người, sức của.

  2. Thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam và cuộc kháng chiến của nhân dân ta

  Các sự kiện chính của tiến trình Pháp xâm lược Việt Nam (1858 - 1884)

  Niên đại

  Sự kiện

  1.9.1858

  Pháp đánh chiếm bán đảo Sơn Trà, mở màn xâm lược Việt Nam

  2.1859

  Pháp đánh Gia Định

  2.1862

  Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam Kì

  5.6.1862

  Ký hiệp ước Nhâm Tuất

  6.1867

  Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kì

  20.11.1873

  Pháp đánh thành Hà Nội

  18.8.1883

  Pháp đánh vào Huế, triều đình đầu hàng ký hiệo ước Hác-măng

  6.6.1884

  Ký hiệp ước Pa-tơ-nốt

  * Vì sao thực dân Pháp xâm lược Việt Nam?

  Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản... nhu cầu xâm chiếm thuộc địa. Việt Nam giàu sức người, sức của ...


  Bản chiếu Cần Vương của Vua Hàm Nghi

  Các kiện chính của phong trào Cần Vương (1885 – 1896)

  Niên đại

  Sự kiện

  5.7.1885

  Cuộc phản công quân Pháp của phe chủ chiến ở Huế

  13.7.1885

  Ra chiếu Cần vương

  1886-1887

  Khởi nghĩa Ba Đình

  1883-1892

  Khởi nghĩa Bãi Sậy

  1885-1895

  Khởi nghĩa Hương Khê

  1884-1913

  Khởi nghĩa Yên Thế

  Nửa cuối thế kỷ XIX

  Trào lưu cải cách Duy Tân


  Các sự kiện chính của phong trào Yêu nước đầu thế kỉ XX (đến 1918)

  Niên đại

  Sự kiện

  1905 -1909

  Phong trào Đông Du .

  1907

  Đông Kinh Nghĩa Thục

  1908

  Cuộc vận động Duy Tân và phong trào chống thuế ở Trung kì.

  1916

  Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế .

  1917

  Khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên .

  1911

  Nguyễn Tất Thành bắt đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước .

  Nhận xét chung về phong trào chống Pháp ở nửa cuối thế kỷ XIX:

  + Quy mô: khắp miền Trung kỳ và Bắc kỳ, thành phần tham gia bao gồm các sĩ phu, văn thân yêu nước và đông đảo nông dân, rất quyết liệt, tiêu biểu là ba cuộc khởi nghĩa lớn : Ba Đình, Bãi Sậy và Hương Khê

  + Hình thức và phương pháp đấu tranh: khởi nghĩa vũ trang (phù hợp với truyền thống đấu tranh của dân tộc).

  + Tính chất: là cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

  + Ý nghĩa: chứng tỏ ý chí đấu tranh giành lại độc lập dân tộc của nhân dân ta rất mãnh liệt, không gì tiêu diệt được.

  3. Những biến đổi về kinh tế, xã hội, tư tưởng trong phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX

  - Nguyên nhân sự chuyển biến: tác động của cuộc khai thác của thực dân Pháp ở Việt Nam và những luồng tư tưởng tiến bộ trên thế giới dội vào; tấm gương tự cường của Nhật.

  - Những biểu hiện cụ thể:

  + Về chủ trương đường lối : giành độc lập dân tộc, xây dựng một xã hội tiến bộ (quân chủ lập hiến, dân chủ cộng hòa theo mô hình của Nhật Bản).

  + Về biện pháp đấu tranh : phong phú, khởi nghĩa vũ trang; Duy Tân cải cách.

  + Về thành phần tham gia : đông đảo, nhiều tầng lớp xã hội ở cả thành thị và nông thôn.

  bởi Nguyễn Bảy 10/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan