YOMEDIA

Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?

lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp trong xã hội việt nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

giai cấp/tầng lớp nghề nhiệp thái độ chính trị

lm giống mẫu

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • Giai cấp tầng lớp Nghề nghiệp Thái độ đối với dân tộc
  Địa chủ phong kiến Kinh doanh ruộng đất, bóc lột địa tô. Đánh mất ý thức dân tộc, làm tay sai cho đế quốc.
  Nông dân Làm ruộng, đóng mọi thứ thuế Có ý thức dân tộc sâu sắc, sẵn sàng hưởng ứng, tham gia các cuộc đấu tranh. Họ là lực lượng cách mạng đông đảo.
  Công nhân Bán sức lao động, làm thuê Kiên quyết chống để quốc, giành độc lập, xoá bỏ chế độ phong kiến, họ là lực lượng lãnh đạo cách mạng.
  Tư sản Kinh doanh công, thương nghiệp Chưa có thái độ hưởng ứng hay tham gia các cuộc vận động cách mạng đầu thế kỉ XX. Một bộ phận có ý thức dân tộc, nhưng cơ bản là thỏa hiệp với đế quốc.
  Tiểu tư sản Làm công ăn lương, buôn bán nhỏ. Có ý thức dân tộc, tích cực: tham gia vào các cuộc vận động cứu nước đầu thế kỉ XX
    bởi Nguyễn Trang 07/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA