Ôn tập học kì I

bởi Ngọc Quỳnh ngày 20/12/2017

Trong bối cảnh "Chiến tranh lạnh" căng thẳng, về quân sự Nhật Bản khác với các nước tư bản Tây Âu ở chỗ

A.Không tham gia bất kì tổ chức quân sự nào của Mĩ

B.Không có quân đội thường trực

C.Không sản xuất vũ khí cho Mĩ

D.Không có lực lượng phòng vệ

Câu 37. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã gặp phải những khó khăn gì cho quá trình phát triển kinh tế?

A. Bị mất hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề, nghèo tài nguyên thiên nhiên

B.Nạn thất nghiệp, thiếu lương thực, thực phẩm.

C.Bị các nước đế quốc bao vây về kinh tế.

D.Bị quân đội Mĩ chiếm đóng theo chế độ quân quản.

Câu 27. Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật được kí kết nhằm mục đích gì?

A.Biến Nhật trở thành căn cứ quân sự của Mĩ.

B.Hình thành một liên minh chống lại các nước XHCN và phong trào giải phóng dân tộc vùng Viễn Đông.

C.Thiết lập mối liên minh quân sự để bảo vệ an ninh của hai quốc gia.

D.Nhật muốn lợi dụng vốn, kĩ thuật của Mĩ để phát triển kinh tế.

Câu 38.

 Công trình cầu đường bộ dài 9,4 km ở Nhật nối hai đảo nào?

A. Kiusiu và Sicôcư.    B. Hôn su và Sicôcư.    C. Hốccaiđô và Kiusiu.     D. Hôn su và Hốccaiđô

Câu 24. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh đã khiến khu vực này được mệnh danh là gì?

A. Lục địa bùng cháy.               B. Lục địa mới trỗi dậy.

C. Đại lục trỗi dậy.                    D. Lục địa bão táp.

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan