YOMEDIA

Trình bày sự chuyển biến về kinh tế và xã hội ở Việt Nam đầu thế kỉ XX?

Trình bày sự chuyển biến về kinh tế và xã hội ở Việt nam đầu thế kỉ XX. Nhật xét về sự chuyển biến đó. Tính chất xã hội Việt Nam thời kì này là gì? Hãy chỉ rõ mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam trong thời kì này.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • Sự chuyển biến về kinh tế và xã hội ở Việt Nam đầu thế kỉ XX.

  Đầu thế kỉ XX, Pháp căn bản hoàn thành công cuộc bình định Việt Nam, tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất làm cho xã hội Việt nam có những chuyển biến về kinh tế và xã hội:

  - Kinh tế:

  + Khai thác tài nguyên, lập đồn điền, khai thác mỏ...

  + Xây dựng hệ thống giao thông: đường sắt, đường bộ, đường thủy, hải cảng...

  + Xây dựng nhà máy, cơ sở công nghiệp,...

  Chính sách cai trị, khai thác, bóc lột của thực dân Pháp đã làm cho cơ cấu kinh tế Việt Nam bước đầu thay đổi, kéo theo sự phân hóa xã hội ngày càng sâu sắc.

  - Xã hội:

  + Cơ cấu xã hội biến đổi: xuất hiện các giai cấp và tầng lớp mới: công nhân, tư sản, tiểu tư sản...

  + Sĩ phu Nho học có chuyển biến về tư tưởng chính trị.

  + Những năm cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, thông tin về tình hình chính trị thế giới xâm nhập vào Việt Nam:

  Phong trào cải cách ở Trung Quốc

  Tư tưởng của Cách mạng Pháp.

  Ảnh hưởng của cuộc Duy Tân Minh Trị.

  * Nhận xét về sự chuyển biến:

  - Cuộc khai thác thuộc địa của Pháp dẫn đến sự chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt nam.

  - Ảnh hưởng của sự chuyển biến kinh tế - xã hội ở Việt Nam của trào lưu tư tưởng, tư sản từ bên ngoài làm xuất hiện phong trào giải phóng dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

  * Tính chất của xã hội Việt Nam thời kì này là thuộc địa nửa phong kiến.

  * Những mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam thời kì này:

  - Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến.

  - Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt nam với thực dân Pháp và bọn tay sai.

    bởi Đỗ Việt Hoàng 19/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)