muối và sắt

bởi Phạm's Pool's ngày 09/01/2018

Vì sao thời Bắc thuộc lại độc quyền muối và sắt mà công cụ bằng sắt ngày càng được sử dụng phổ biến?

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

 • Cho mình hỏi câu này với mn.

  Đề là: Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 và FeCO3 trong bình kín (không có không khí). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn Y và khí Z có tỉ khối so với H2 là 22,5 (giả sử khí NO2 sinh ra không tham gia phản ứng nào khác). Cho Y tan hoàn toàn trong dung dịch kiềm 0,01 mol KNO3 và 0,15 mol H2SO4 (loãng), thu được dung dịch chỉ chứa 21,23 gam muối trung hòa của kim loại và hỗn hợp 2 khí có tỉ khối so với H2 là 8 (trong đó có một khí hóa nâu trong không khí). Giá trị của m là

    A. 11,32.  B. 13,92.   C. 19,16.  D. 13,76.

   

 • Mọi người cho mình hỏi câu này với.

  Trộn 2,43 gam Al với 9,28 gam Fe3O4 rồi nung nóng sau một thời gian thu được hỗn hợp X gồm Al, Fe, Al2O3, FeO và Fe3O4. Cho toàn bộ X phản ứng với dung dịch HCl dư thu được 2,352 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn Y được a gam muối khan. Giá trị của a là

  A. 27,965

  B. 16,605.

  C. 18,325.

  D. 28,326.

 • Anh/chị cho em hỏi câu này với ạ.

  Phản ứng giữa các chất nào sau đây không tạo ra hai muối?

  A. NO2 và dung dịch NaOH dư.                          B. Ba(HCO3)2 và dung dịch KOH dư.

  C. Fe3O4 và dung dịch HNO3 dư.                        D. Fe3O4 và dung dịch HCl dư.

 • Mình tò mò câu này, mong mn chỉ giáo. Sau rủa rau, rửa trái cây, mama mình cứ bảo ngâm muối là sát khuẩn.

  Người ta có thể sát trùng bằng dung dịch muối ăn NaCl, chẳng hạn như hoa quả tươi , rau sống  được ngâm trong dung dịch NaCl  từ 10 – 15 phút. Khả năng diệt khuẩn của dung dịch NaCl là do

  A. dung dịch NaCl có thể tạo ra ion Cl- có tính khử.

  B. dung dịch NaCl độc.

  C. vi khuẩn mất nước do thẩm thấu.

  D. dung dịch NaCl có thể tạo ra ion Na+ có tính oxi hóa.

 • Mọi người cho mình hỏi câu này. Trắc nghiệm mà mình biếng gõ quá, cut đi luôn rồi. Cảm ơn nhiều nhé.

  Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp M gồm Fe, FeCO3, Fe2O3, Fe(OH)2, Fe(OH)3 trong dung dịch HCl dư thu được 0,672 lít hỗn hợp khí E có tỉ khối so với He bằng 7,5 và dung dịch chứa m gam muối. Mặt khác hòa tan hoàn toàn hỗn hợp M trong dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch chứa 33,88 gam muối và 1,12 lit hỗn hợp khí T gồm NO và CO2. Biết các thể tích khí đo ở đktc và NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3-. Giá trị của m là?

   

 • Mọi người cho mình xin hướng dẫn của bài này với.

  Hòa tan hết một hỗn hợp Q (0,6 mol Fe3O4; 0,5 mol Fe; 0,4 mol CuO) vào một dung dịch hỗn  hợp HCl 3,7M; HNO3 4,7M. Sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y (trong đó chỉ chứa muối sắt III và muối đồng II) và khí NO (là sản phẩm giảm số oxi hóa duy nhất của N). Tổng khối lượng muối trong dung dịch Y nhận giá trị là:

  A. 368,1 gam

  B. 423,2 gam

  C. 497,5 gam

  D. 533,7 gam