Hỏi đáp Hóa Học

Hỏi đáp Hóa Học

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • na na

  Đốt cháy hoàn toàn m gam 1 chất béo triglixerit cần 1,61 mol O2, sinh ra 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Cho 7,088g chất béo tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu thủy

  Một hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức E, F (ME < MF). Đun nóng 12,5 g hỗn hợp X với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 7,62 g hỗn hợp ancol no Y đơn chức có khối lượng phân tử hơn kém nhau 14 đvC và hỗn hợp 2 muối Z. Đốt cháy 7,6 g Y thu được 7,84 lít khí CO2 (dktc) và 9,0 g H2O. Công thức của E là:

  em cảm ơn mn##

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  Bạn ơi, cho mình hỏi câu này vs nhé! thanks các bạn nhìu nhìu.

  Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam hỗn hợp hai este đồng phân, thu được 6,72 lít CO2 ( ở đktc) và 5,4 gam H2O. CTPT của hai este là

  A. C3H6O2                         B. C2H4O2                         C. C4H6O2                        D. C4H8O2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh hằng

  Số đồng phân este của C4H8O2 là:

  A. 4                                    B. 5.                                   C. 6.                                  D. 7.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Aser Aser

  Em hỏi câu này, mn chỉ em vs

  Hợp chất hữu cơ X (C, H, O) và chứa vòng benzen. Cho 0,05 mol X vào dung dịch NaOH 10% (lấy dư 20% so với lượng cần phản ứng) đến phản ứng hoàn toàn. Cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan Y và phần hơi Z chỉ chứa 1 chất. Ngưng tụ Z rồi cho phản ứng với Na dư thu được 41,44 lít H2 (dktc). Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 0,09 mol Na2CO3; 0,26 mol CO2 và 0,14 mol H2O. Biết X có công thức trùng với công thức đơn giản nhất. Giá trị của m là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Phương Khanh

  Anh/chị giúp em vs..

  Thủy phân hoàn toàn chất béo X trong môi trường axit, thu được axit oleic và axit stearic có tỉ lệ mol tương ứng 1:2. Khối lượng phân tử của X là:

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu thủy

  Cho 200 gam một loại chất béo có chỉ số axit bằng 7 tác dụng vừa đủ với một lượng NaOH thu được 207,55 gam hỗn hợp muối khan. Khối lượng NaOH đã tham gia phản ứng là:

  Bày mình câu này vs mn oi...

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Kim Ngan

  mn ơi, giúp mình câu này vs...

  Xà phòng hóa 2,76 gam một este X bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 4,44 gam hỗn hợp hai muối của natri. Nung nóng hai muối này trong oxi dư, sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 3,18 gam Na2CO3, 2,464 lít khí CO2 ( ở đktc) và 0,9 gam nước.Công thức đơn giản  cũng là công thức phân tử của X. Vậy CTCT thu gọn của X là:

  A. HCOOC6H5.                 B. CH3COOC6H5             C. HCOOC6H4OH.           D. C6H5COOCH3

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Linh Nhi

  Đốt cháy 6,7g hh A gồm 2 este đơn chức tạo từ 1 ancol và 2 axit là đồng đẳng lế tiếp thu 11g co2 và 4,5g h2o, ctct 2 este

  Theo dõi (2) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Linh Nhi

   đốt 0,1 mol este x thu được 0,4 mol co2 và 0,3 ,ol h2o biết xà phòng hoá x thu được hai sản phẩm có thể tráng gương, ctct x?

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tran Sa

  Đốt cháy 2,76g hỗn hợp X gồm: CXHYCOOH, CXHYCOOCH3 và CH3OH thu được 2,688 lít CO2, 1,8g nước. Mặt khác cho 2,76g hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 30ml dung dịch NaOH 1M thu được 0,96g CH3OH. Công thức của CxHyCOOH là

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tran Sa

  Este Lipit

  bởi Tran Sa 14/09/2017

  Đốt cháy 3,42g hỗn hợp: metyl axetat, axit acrylic, vinyl axetat, axit oleic, rồi cho sản phẩm qua bình đựng nước vôi trong. Sau phản ứng thu được 18g kết tủa và dung dịch X. Khối lượng dung dịch X so với khối lượng Ca(OH)2 ban đầu như thế nào?

  A. Giảm 7,78g

  B. Tăng 7,92g

  C. Tăng 2,7g

  D. Giảm 7,38g

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy