Hỏi đáp Hóa Học

 • ngtu ngto N có tổng số hạt là 52. hạt ở vỏ ít hơn hạt trong nhân là 18. tìm kí hiệu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyên tử S(Z=16) nhận thêm 2e thì cấu hình e tương ứng của nó là

   A.1s2 2s2 sp6 3s1   B.1s2 2s2 2p6    C 1s2 2s2 2p6 3s3   D 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hỗn hợp A gồm glucozơ và tinh bột được chia đôi. - Phần thứ nhất được khuấy trong nước, lọc và cho nước lọc phản ứng với dung dịch AgNO3 (dư)/NH3 thấy tách ra 2,16 gam Ag. - Phần thứ hai được đun nóng với dung dịch H2SO4 loãng, trung hoà hỗn hợp thu được bằng dung dịch NaOH rồi cho sản phẩm tác dụng với dung dịch AgNO3 (dư)/NH3 thấy tách ra 6,48 gam Ag. Giả sử các phản ứng hoàn toàn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đốt cháy hoàn toàn 42,48 gam hỗn hợp X chứa 2 este đều mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loai nhóm chức, thu được 22,68 gam nước. Mặt khác, đun nóng 42,48 gam X càn dùng 420 ml dung dịch NaOH 1,5M thu được hỗn hợp Y chứa 2 ancol hơn kém nhau 1 nguyên tử cacbon và hỗn hợp Z gồm 2 muối của 2 axit đơn chức, kế tiếp trong dãy đồng đẳng. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng tăng 18,75 gam. Xác định phần trăm khối lượng este có khối lượng lớn trong X

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1`.cho hỗn hợp kim loại gồm K và ca tan hết trong nước thi thu được 1,12 lít khí H2 và dd X. Cho toàn bộ dd X vào 0,03 mol AlCl3. Tính m kết tủa. 
   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1`.cho hỗn hợp kim loại gồm K và ca tan hết trong nước thi thu được 1,12 lít khí H2 và dd X. Cho toàn bộ dd X vào 0,03 mol AlCl3. Tính m kết tủa. 
  2.Tính V đ NaOH 2M để cho vào dd hỗn hợp chưa 0,1 mol Al2(SO)3 và o,1 mol H2SO4 đến khi phản ứng hoàn toàn thì thu được 7,8 g kết tủa. Tính V?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thuỷ phân hoàn toàn 143,45 gam tetrapeptit A thu được 159,704 gam hỗn hợp X gồm các aminoaxit (( Các aminoaxit chỉ chứa 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2 ). Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, sau đó cô cạn dung dịch thì thu được m gam muối khan. Giá trị gần đúng của m là:

  A. 193

  B. 216

  C. 186

  D. 170

  Các bạn giải chi tiết giúp mình nhé

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 91,52 gam peptit X tác dụng vừa đủ với 51,2 gam NaOH, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 139,84 gam hỗn hợp gồm ba muối. (Biết các aminoaxit đều có 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2). Số liến kết peptit có trong X là:

  A. 5

  B. 6

  C. 7

  D. 8

  Giải chi tiết hộ mình nhé.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hòa tan hết m gam bôt kim lịa nhôm trong dung dịch HNO3 thu được 13,44 lít hỗn hợp 3 khí NO,N20,N2 tỉ lệ 3:2:2 tính m

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mọi người cho em hỏi công thức hóa học của tơ tằm và tơ viso là gì ạ ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trong hạt nhân số proton bằng số electron phải ko ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 2,94 g axit Glutaric phản ứng với 200 ml dd HCl 0,25 M thu được dd X.Cho dd X phản ứng với 200ml NaOH 0,5M.Cô cạn dd sau phản ứng thu được m(g) chất rắn. Tìm m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy