Hỏi đáp Hóa Học

 •   cho 5,6 lít (đktc) hỗn hợp CH4 và C2H4 đi qua nươc brom ư thấy ó 4g brom tham gia phản ứng 

  a) tính thành phần phần trăm thể tích mỗi chất đã dùng 

  b) tính thể tích O2 cần dùng để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí ban đầu ? (đktc)

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • oxi lưu huỳnh

  bởi trang nguyen ngày 25/02/2018

  hỗn hợp b gồm fe và feo nấu cho b tác dụng với h2so4 loãng thì thu được 4,48 lít ở dktc mặt khác cho b tác dụng với h2so4 đặc nóng dư thì thu được 10,08 lít so2 ở đktc tính % khối lượng của mỗi chất hh b

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • trước kia," phẩm đỏ " dùng để nhuộm áo choàng cho các Hồng y giáo chủ được tách chiết từ 1 loại ốc biển . Đó là một hợp chất có thành phần nguyên tố như sau: C(45,70%), H(1.90%), O(7.60%), N(6.70%), Br(38.10%).

  a. Xác định công thức đơn giản nhất của " phẩm đỏ".

  b. phương pháp phổ khối lượng cho biết trong phân tử " phẩm đỏ" có chứa 2 nguyên tử brom. hãy xác định công thức phân tử của nó

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hóa học 11 phenol

  bởi Nguyễn Đức Duy ngày 18/02/2018

  Mọi người cho em hỏi các hiện tượng quan trọng (có màu, có khí thoát ra, có kết tủa,...) trong phản ứng của phenol, anđêhit và xetol với ạ. Em cảm ơn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cách giải bài này

  bởi Huynh Huy ngày 15/02/2018

  hòa tan hoàn toàn hỗn hợp x gồm fe(no3)2 al(no3)3 nh4cl vào nước . chia dung dịch làm 3 phần bằng nhau

     phần 1 td hcl dư đun nóng thoát ra 0,448 lít NO. thêm tiếp Cu dư thấy thoát ra thêm 3,584 lít NO

     phần 2 td dd AgNO3 dư tạo 9,35 gam kết tủa

     phần 3 td dd NaOH dư sau khi kết thúc phản ứng , dung dịch thu được giảm m gam so với dung dịch ban đầu

  NO là sản phẩm khử duy nhất

    tim    m

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhiệt phân hoàn toàn 13,24 gam muối nitrat của kim loại R thu được một oxit và 2,24 hỗn hợp khí NO2 và O2 ở đktc. Tìm R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho hỗn hợp 0.06 molAl và 0.35 mol Fe tác dụng với dung dịch chứa hỗn hợp gồm CU(NO3)2 và H2SO4 thu được 2,24 lít(đktc) hỗn hợp 2 khí gồm NO và H2, dung dịch chứa m gam muối và 10,05 gam hỗn hợp hai kim loại (trong đó kim loại mạnh hơn chiếm 80,88% khối lượng). Tính m

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tỉ lệ số mol

  bởi Dương Lavender ngày 10/02/2018

  cho a mol Al2(SO4)3 tác dụng với dung dịch chứa b mol NaOH. hỏi sau phản ứng thu được những chất gì, bao nhiêu mol?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thí nghiệm 1 etilen

  bởi Nguyễn Đức ngày 08/02/2018

  Cho em hỏi mấy viên đá bọt có tác dụng gì ạ?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Câu 1: Cho 16g hỗn hợp X gồm Fe và Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl thì thu được 8,96lit khí ở đktc. Vậy khối lượng của Fe và Mg trong hỗn hợp trên lần lượt là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Có hai hợp chất X, Y chỉ chứa C, H, O thuộc loại no, đơn chức. Khi trộn lẫn hai chất X, Y theo tỉ lệ bất kì ta đều thu được hỗn hợp luôn luôn có tỉ khối hơi so với COlà 1,3636. Khi lấy cùng một lượng bằng nhau của hỗn hợp gồm X và Y, cho tác dụng với Na2COthì thể tích khí COvà thể tích khí H2 bay ra đo ở cùng điều kiện không bằng nhau. Xác định công thức cấu tạo của X và Y

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 20g hỗn hợp Mg, MgO, Zn, ZnO, Al, Al2O3 + 0,8mol HCl à dung dịch X và 0,15mol H2. Khối lượng dung dịch X

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy