Hỏi đáp Hóa Học Lớp 12

Hỏi đáp Hóa Học

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • Nguyễn Văn Đức

  cho 12,23 gam axit glutamic tác dụng với dung dịch naoh 1m dư thì thể tích naoh phản ứng tối đa là v ml.giá trị của v là

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Darius Dương

  Hợp chất của nguyên tố R với nguyên tố S có dạng RaSb. Trong 1 phân tử Ráb có 5 nguyên tử và có khối lượng là 150. Xác định tên nguyên tố R và công thức của hợp chất trên.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Người Lạ

  cho 25,5 g hỗn hợp Mg và nhôm tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HNO3 1M ( lấy dư 10% trong pư) thu được 5,6 lít khi N2 (ở điều kiện tiêu chuẩn sản phẩm duy nhất và dung dịch X.                                                                                                            A) tính kL kim loại trong hợp chất                                                                                b)tính thể tích dung dịch naoh 5m tối thiểu cần thêm vào để thu được để thu được kết tủa lớn nhất nhO nhất

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Darius Dương


  2) Có 1 loại đá vôi chứa 80% CaCO3. Nung 1 tấn đá vôi loại này có thể thu được bao nhiêu kg vôi sống , nếu hiệu suất pư là 85%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lăng Thành

  Amino axit X trong phân tử có một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH. Cho 26,7 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl, thu được dd chứa 37,65 gam muối. Công thức của X là

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Hương Giang

  trộn 100ml dd gồm ba(oh)2 0,1m và naoh 0,1m với 400ml dd gồm h2so4 0,0375 và hcl 0,0125m thu được dd x tìm ph của dd x

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hoa Triều Tiên

  Tiến hành điện phân với điện cực trơ và màng ngăn xốp một dung dịch chứa m gam hh CuSO4 và NaCl cho đến khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực thì dừng lại . Ở anot thu được 0,896 lít khí (đktc). Dung dịch sau khi điện phân có thể hòa tan tối đa 3,2 gam CuO .Giá trị của m là

  A.11,94 gam

  B.5,97 gam

  C,9,60 gam

  D.6,40 gam

  GIÚP DÙM Ạ MỐT THI RỒI Ạ!!!!!!!

   

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tít bé

  nung hỗn hợp 2 muối Na2CO3 và K2CO3 vào đ hcl. Dẫn lượng khí sinh ra qua nước vôi trong dư thu được 30k kết tủa. khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp là 

  Theo dõi (2) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thu Trang

  Cho m(g) hhM (có tổng số mol 0,03mol) gồm đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z và pentapeptit T (đều mạch hở) tác dụng với ddNaOH vừa đủ, thu được hhQ gồm mối Gly, Ala và Val. Đốt cháy hoàn toàn Q bằng một lượng oxi vừa đủ, thu lấy toàn bộ khí và hơi, đem hấp thụ vào bình đựng nước vôi trong dư thì thấy khối lượng bình tăng 13,23g và có 0,84l khí thoát ra. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây

  A. 6,0

  B. 7,0

  C. 6,1

  D. 6,9

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thu Trang

  1) Đốt cháy hoàn toàn 3,65g một đipeptit tạo bởi glyxin và alanin, rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dd Ba(OH)2 có dư thu được ddX và m(g) kết tủa. Khối lượng của ddX so với ddBa(OH)2 ban đầu

  A. giảm 16,875g

  B. giảm 19,125g

  C. tăng 16,875g

  D. tăng 19,125g

  2) hhM gồm hai anken đồng đẳng liên tiếp và một amin C3H9N. Đốt cháy hoàn toàn m(g) M cần dùng 7,392l O2 thu được H2O, N2 và 4,704l CO2. Tìm m

  A. 2,68

  B. 3,28

  C. 8,32

  D. 3,82

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thu Trang

  tripeptit mạch hở X và tetrapeptit mạch hở Y đều được tạo ra tù một amino axit no, mạch hở có 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được sản phẩm gồm H2O, CO2 và N2, trong đó tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 36,3g. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,2mol Y thì số mol O2 cần phản ứng là:

  A. 3,375 mol

  B. 2,8 mol

  C. 1,8 mol

  D. 1,875 mol

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vũ Hùng

  Cho 6.0 gam HCOOCH3 phản ưng hết với dd NaOH (dư) Đun nóng .Khối lượng muối HCOONa thu được là:

  A,4.1 gam

  B,6,8 gam

  C,3,4 gam

  D,8,2 gam

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy