Hỏi đáp Hóa Học

Hỏi đáp Hóa Học

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • Lê Vinh

  Đốt cháy hoàn toàn a gam nhôm cần dùng hết 3,36lit khí oxi(ở đktc).a) viết PTHH xảy ra. b) Tính a. c) Nếu đem đốt cháy a gam nhôm trong bình chứa 2,24 lit khí oxi(ở đktc). Sau khi phản ứng kết thúc chất nào còn dư và dư bao nhiêu?( Cho Al=27,O=16,S=32)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Lưu

  Mọi người giúp mik giải bài ở dứi vs ạ >< Mik quên cách làm rồi ^^ Càng cụ thể càng tốt nhé <3 Cảm ơn nhiều

  Đề: Đốt cháy hoàn toàn 8 m3 hỗn hợp khí A gồm CH4 và C4H8 (trong đó CH4 chiếm 50% về thể tích). Hãy tính: Vkk và VO2. Biết các khí đều đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Truc Ly

  giải gấp giùm mình bài này. chỉ giải câu d thôi. tại câu d mình ko hiểu.

  phân hủy hoàn toàn 24,5g kali clorat

  a/ lập PTHH

  b/ tính khối lượng kali clorua thu được

  c/ tính thể tích khí õi sinh ra ở đktc

  d/ đốt cháy 9,6g magie trong khí oxi trên. tính khối lượng magie oxit thu được

  giải nhanh dùm mình. cảm ơn nhiều!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Thánh Tông

  Giúp mik làm bài này cụ thể vs ạ ^^

  Đề: Hãy tìm thể tích khí oxi đủ để đốt cháy hết 2,24 lít khí B. Biết rằng:

  - Khí A có tỉ khối đối với không khí là 0,552.

  - Thành phần theo khối lượng của khí A là: 75% C và 25% H. các thể tích đều đo ở đktc.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Tiểu Ly

  đốt cháy hết 5,6 l khí metan

  a/ viết pthh

  b/ tính m các chất tạo thành sau p.ứng

  c/ tính V khí oxi (đktc) tham gia phản ứng

  d/ tính V ko khí cần đốt cháy hết lượng khí metan trên. biết khí oxi chiếm 20% thể tích kk

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhi

  Giúp mik vs ><

  Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 lít khí A (có tỉ khối đối với khí hiđro là 22 và có thành phần gồm 81,8% C và 18,2% H). cần dùng bao nhiêu lít không khí và sinh ra bao nhiêu lít khí cacbonic. Biết các khí đều đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

  Bài 2: Muối Kali nitrat (KNO3) dễ bị phân hủy theo phản ứng: 2KNO3 -> 2KNO2 + O2

  Tính khối lượng kali nitrat cần thiết để có đủ oxi dùng cho phản ứng với 40g hỗn hợp lưu huỳnh và than, trong đó than chiếm 60% về khối lượng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn

  cacbon cháy trong bình đựng khí oxi tạo thành khí cacbonic. viết pthh và tính m khí cacbonic sinh ra trong mỗi trường hợp sau:

  a/khi đốt 0,3 mol cacbon trong bình đựng 0,2 mol khí oxi

  b/khi đốt 6g cacbon trong bình đựng 19,2g khí oxi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  Dùng H2 để khử 50gam hỗn hợp A gồm đồng( H.Trị2)oxit(CuO) và sắt (Htrị 3)oxit(Fe2O3). Tính thể tích khí H2 cần dùng, biết rằng trong hỗn hợp sắt (h trị 3)oxit chiếm 80% về khối lượng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Spider man

  cho 2 gam bột than chứa 10 % tạp chất không cháy vào bình chứa V lít không khí (ở đktc) .nung nóng bình để phản ứng xảy ra hoàn toàn .giả thiết rằng không khí chỉ có N2 và O2 trong đó thể tích khí O2 là 20 %.

  Tính V để :

  1/trong bình sau khi nung chứa 2 khí .

  2/khí trong bình sau khi nung có tỉ khối so với H2 là 15,3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyen bao anh

  38/ tính kl KClO3 cần thiết để điều chế một lượng oxi đủ để đốt cháy hết:

  a/ hỗn hợp 0,5 mol CH4 và 0,25 mol H2

  b/ hỗn hợp 6,75 gam bột nhôm và 9,75 gam bột kẽm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • trang lan

  cho pứng hh để minh họa

  - pứng cháy

  - pứng oxi hóa chậm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Choco Choco

  Help !!!!!!!!!! Mọi người giúp mik vs ><

  Bài 1: Hãy tìm thể tích khí oxi đủ để đốt cháy hết 2,24 lít khí B. Biết rằng:

  - Khí A có tỉ khối đối với không khí là 0,552.

  - Thành phần theo khối lượng của khí A là: 75% C và 25% H. các thể tích đều đo ở đktc.

  Bài 2: Hỗn hợp gồm hai kim loại là Al và Zn có tỉ lệ số mol là 1 : 1.

  Cho m gam hỗn hợp vào dung dịch HCl dư thu được 17,92 lit (đktc) khí H2. Tính m ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy