Hỏi đáp Hóa Học Lớp 9

Hỏi đáp Hóa Học

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • An Đỗ

  Giúp em với ạ

  bởi An Đỗ 12/01/2019

  Dẫn khí Clo đến dư đi qua 42,2 gam hỗn hợp G gồm chất Fe2O3 Al2 O3 CuO .Nung nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn Sau khi phản ứng thu được 34,2 gam chất rắn Mặt khác 0,2 mol hỗn hợp G trên tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch HCl 2,0 M Cô cạn dung dịch sau thu được m gam muối khan

  1. Tính phần trăm khối lượng các chất trong 42,2 gam hỗn hợp G

  2. Tính giá trị m

  3. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 sinh ra trên vào 300 ml dung dịch Ba(OH)2 lần 1,5 M thu được x gam kết tủa Tính x

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đặng T.Anh

  Ứng dụng của Axitcacbonic (H2CO3) trong thực tế là gì?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tions

  bởi tions 09/01/2019

  H%C3%A3y%20n%C3%AAu%20s%E1%BB%B1%20kh%C3%A1c%20nhau%20gi%E1%BB%AFa%20H2SO4%20%C4%91%E1%BA%B7c%20v%C3%A0%20lo%C3%A3ng
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trung Thành

  saccarozơ ( C12H22O11) là thành phần chính của đường kính ( loại đường phổ biến nhất ), saccarozơ có nhiều trong cây mía, củ cải đường và hoa thốt nốt, nó ddược ứng dụng nhiều trong công nghiệp thực phẩm (làm bánh, kẹo, nước giải khát,...). Hãy tonhs thành phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố có trong phân tử saccarozơ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sugar Alpaca

  Chia một lượng hợp chất X ở thể rắn thành 2 phần bằng nhau:

  Phần 1 đem nung nóng với H2 dư, thu được 1,82 gam nước và 4,314 gam kim loại M. Phần 2 đem nung nóng với CO dư, thu được kim loại M và 2,265 lít khí CO2 (đktc). Xác định kim loại M và công thức phân tử của X biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Hưng

  bình đựng gaz dùng để đun nấu trong gia điinhf có chứa 13,05 C4H10 ở thể lỏng do được nén dưới áp suất cao. Tính thể tích không khí cần thiết để đốt cháy hết lượng butan có trong bình biết oxi chiếm 20% về thể tích của không khí

  giúp tôieoeo

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hữu Tài

  Hoàn tan hết m gam hỗn hợp gồm Fe và một oxit sắt (FexOy) trong 800 ml dung dịch HCl 1M (vừa đủ), thu được dung dịch X và 1,792 lít khí H2 (ở đktc). Cho dung dịch X phản ứng với dung dịch AgNO3 dư, thu được 132,08 gam kết tủa. Tính m.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hữu Tài

   Cho một lượng bột CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 32,85%. Sau phản ứng, thu được dung dịch X trong đó nồng độ HCl còn lại là 24,195%. Thêm vào X một lượng bột MgCO3 khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y trong đó nồng độ HCl còn lại là 21,11%. Tính nồng độ % của các muối có trong dung dịch Y

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hữu Tài

  Cho hh A gồm Fe3O4 và Fe2O3 có khối lượng 16,64g vào một ống sứ được nung nóng. Cho một dòng khí CO đi chậm qua ống sứ đó để CO phản ứng hết, khí CO2 ra khỏi ống sứ được hấp thụ hết vào bình đựng lượng dư dd Ba(OH)2 tạo thành ml gam kết tủa trắng. Chất rắn thu được trong ống sứ sau phản ứng có khối lượng 14,64 gam gồm: Fe, FeO và Fe3O4 được hòa tan hết trong đ HNO3 dư, đun nóng, được dd Al và 2,015 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Tính ml và xác định thành phần % khối lượng mỗi oxit trong hh A

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đức Hướng

  thành phần khối lượng của C là 92.3%, H là 7.7% ứng với công thức hữu cơ nào ?

   
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • sap sua

     Viết các phương trình hóa học thực hiện dãy biến hóa sau:

  Etilen -> rượu etylic -> axit axetic -> etyl axetat -> rượu etylic -> etilen -> PE

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Gia Bảo

  Đốt cháy hoàn toàn 8,4 lít Khí C2H2 Vs Khí O2 thu đc CO2 H2O.

  a, Lập PTHH của P/ứng.

  b,Tính V của O2 tham gia p/ứng.

  c,Tính mCO2 sinh ra.

  d,Tính số p/tử do H2O tạo thành các V ở ĐKTC

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy