Hỏi đáp Hóa Học Lớp 8

 • hoa tan hoan toan mot luong kim loai magie bang dung dich axit hcl 14,6%vua du ,sau phan ung thu duoc muoi magie clorua va 6,72 lit H2 (o dktc).Tinh nong do %cua dung dich muoi thu duoc sau phan ung.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1: Trộn đều 2g MnO2 vào 98g hỗn hợp gồm KCl và KClO3 rồi đem nung nóng đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn có khối lượng 76g. Tính % khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp muối ban đầu.

  2: Hỗn hợp X gồm sắt và oxit sắt từ được chia làm 2 phần bằng nhau :

  - Phần thứ nhất đem oxi hóa đến khối lượng không đổi thu được 46,4g chất rắn.

  - Phần thứ hai cho tiếp xúc với khí H2 dư nung nóng, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì cần dùng 4,48l H2 (đktc).

  Tính khối lượng hỗn hợp X đã cho.

  3: Có một cốc đựng dung dịch H2SO4 loãng. Lúc đầu cho kim loại nhôm vào dung dịch axit, phản ứng xong thu được 6,72dm3 khí (đktc). Sau đó tiếp tục cho bột kẽm vào và thu được 5,6dm3 khí (đktc).

  a) Tính khối lượng mỗi kim loại tham gia phản ứng.

  b) Tính khối lượng axit có trong cốc lúc đầu, biết axit còn dư 25%.

  4: Cho 35,5g hỗn hợp gồm kẽm và sắt (III) oxit tác dụng hết với dung dịch HCl, thu được 6,72l khí (đktc).

  a) Tính khối lượng axit tham gia phản ứng.

  b) Dẫn khí sinh ra qua ống sứ chứa 19,6g hỗn hợp B gồm CuO và Fe3O4 nung nóng, thu được hỗn hợp X. Xác định khối lượng các chất có trong X, biết hiệu suất phản ứng đạt 60%.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài1: hoà tan 4g NaOH vào nước được dung dịch có nồng độ 10 phần trăm . Tính khối lượng dd NaOH và tìm khối lượng nước?

  Bài2:Cho 22,7g hỗn hợp gồm K và K2O tác dụng hoàn toàn với 400ml nước thu được 1,12l khí a) PTHH? b) Tính khối lượng và thành phần  phần trăm về khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu? C) tính nồng độ mol/l của dd thu đc sau khi phản ứng kết thúc?( giả sử thể tích dd thay đổi ko đáng kể) 

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho a gam kim loại M chưa rõ hóa trị tác dụng hết với 0.4 lít dung dịch HCl. Sau p/ư thu được 8.96 lít khí H2 (đktc) và 125 gam dung dịch muối Z có nồng độ 30,4%

  a) tính nồng độ mol dung dịch HCl

  b) xác định a và M

  c) tính m dung dịch HCl đã dùng  

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  

   

  Tính số g Fe2(SO4)3 cần phải lấy để khối lượng nguyên tố oxi có trong đó bằng khối lượng nguyên tố oxi có trong 1,408 g hỗn hợp X gồm SO2 và SO3 biết ở cùng nhiệt độ 2,2 g khí X và 1g khí oxi có thể tích băng nhau

   

   

  Theo dõi (2) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • chủ đề dung dịch

  bởi Mộc Hạ ngày 10/04/2018

  cho m(g) kẽm phản ứng hoàn toàn với lượng axit có trong 500ml dung dịch HCl thu được 11,2 lít H2 ở đktc

  a, viết pthh

  b, tính m

  c, tính CM HCl

  D, tính Ccủa dung dịch sau phản ứng coi như thể tishc dung dịch thay đổi không đáng kể

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Một hỗn hợp gồm:NO2 ,NO,NxOy biết % là : %VNO=50%,%VNO2=25%, %mNO=40%.

  Xác định công thức NxOy 

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trộn 50g dung dịch muối ăn có nồng độ 20% với 50g dung dịch muối ăn 5% . Tính nồng độ % của dung dịch thu được.

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoá học lớp 8

  bởi Nguyễn Quang ngày 02/04/2018

  Nêu hiện tượng,viết phương trình của các phản ứng sau:

  -cho Na vào cốc nước chứa phenolphtalein

  -vắt chanh vào nước luộc rau

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • oxi có thể tự chay mà không cần chất khác không?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • mn giúp em dc ko

  bởi Vương Nguyệt ngày 26/03/2018

  Cho 1,68g 1 kim loại  hóa trị 2, tác dụng với 1 lượng dư dung dịch HCl. Sau phản ứng nhận thấy khối lượng sau phản ứng nặng hơn dung dịch ban đầu là 1,54. Xác định CTHH của kim loại đó 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Câu 5: Một oxit kim loại có công thức là M­xOy, trong đó M chiếm 72,41% khối lượng. Khử hoàn toàn oxit này bằng khí CO thu được 16,8 gam kim loại M. Hòa tan lượng M bằng HNO3 đặc nóng  thu được muối M hóa trị III và 0,9 mol khí NO2. Viết các phương trình phản ứng và xá định oxit kim loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy