Hỏi đáp Hóa Học Lớp 8

Hỏi đáp Hóa Học

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • Thiên Mai

  những hợp chất nào sau đây có thế dùng để điều chế khí Oxi trong phòng thí nghiệm : KMnO4 , KClO3 , KNO3 , HgO . tính thể tích khí O2 thu được ở đktc khi phân hủy

  a , 0,5 mol mỗi chất trên

  b , 50 g mỗi chất KNO3 hoặc HgO

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo Lộc

  Giúp t với: đề bài:Cho hỗn hợp 2 kim loại gồm canxi và kẽm tác dụng với oxy để tạo ra hộp hợp oxit,biết rằng tổng khối lườn của canxi và kẽm là 10,5g .Tổng khối lượng của oxy tham gia phản ứng là 3,2g.Tíng số mol của mỗi oxit tạo thành.Tính thành phần % của oxit về khối lượng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Anh

  Câu 3: Nhóm chất nào sau đây chỉ gồm các oxit: A. CaO, NaOH, CO2, Na2SO4.

  B. Fe2O3, O3, CO2, CaCO3.

  C. CaO, CO2, Fe2O3, SO3

  D. Fe2O3, CO2, Na2SO4, SO3.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Rừng

  ĐỀ KIỂM TRA Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3đ) Khoanh tròn vào 1 chữ cái A, B, C hoặc D trước phương án trả lời đúng:

  Câu 1: Oxi có thể tác dụng với:

  A. Phi kim, kim loại. B. Kim loại, hợp chất. C. Phi kim và hợp chất. D. Phi kim, kim loại và hợp chất.

  Câu 2: Oxit là hợp chất của oxi với:

  A. Một nguyên tố phi kim khác. B. Một nguyên tố kim loại khác. C. Một nguyên tố hóa học khác. D. Các nguyên tố phi kim khác.

  Câu 3: Nhóm chất nào sau đây chỉ gồm các oxit:

  A. CaO, NaOH, CO2, Na2SO4. B. Fe2O3, O3, CO2, CaCO3. C. CaO, CO2, Fe2O3, SO3 D. Fe2O3, CO2, Na2SO4, SO3.

  Câu 4: Trong những chất sau chất nào được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm:

  A. CaCO3 B. CO2 C. Không khí D. KMnO4

  Câu 5: Chất khí nào duy trì sự cháy:

  A. nitơ B. oxi C. cacbonic D. metan

  Câu 6: Tỉ lệ thể tích khí oxi trong không khí là:

  A. 21% B. 78% C. 1% D. 50%

  Phần II: Tự luận (7đ)

  Câu 7:(1,0đ) nêu các biện pháp phải thực hiện để dập tắt sự cháy, tại sao nếu thực hiện được các biện pháp ấy th́ì sẽ dập tắt được sự cháy? Cho ví dụ minh họa.

  Câu 8:(2,0đ) Cho các công thức hóa học sau: FeO, CO2 , CaO, SO3. Em hãy phân loại 4 oxit trên rồi điền vào bảng sau: Oxit bazơ Tên gọi Oxit axit Tên gọi

  Câu 9:(2,0 đ) Hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau và chỉ ra các phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy

  a/ Zn + O2 - - -> ZnO

  b/ Fe(OH)3 - - -> Fe2O3 + H2O

  c/ CaO + H2O - - -> Ca(OH)2 d/ H2O - - -> H2 + O2

  Câu 10: (2,0đ) Bài toán: Đốt cháy hoàn toàn 2,4g magie (Mg) trong khí oxi thu được magie oxit (MgO)

  a/ Tính thể tích khí oxi cần dùng (thể tích khí đo ở đktc)

  b/ Tính số gam KClO3 cần dùng để điều chế lượng oxi trên ( Cl= 35.5 , Mg = 24 , K = 39, O = 16 )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vũ Hải Yến

  Bài 1: Đốt cháy hỗn hợp bột Al và Mg, trong đó bột Al là 2,7g cần tổng cộng 3,36l khí O2 (đktc). Hỏi thành phần phần trăm của mỗi kim loại có trong hỗn hợp ban đầu??

  Bài 2: Tìm CTHH của:

  a) Một oxit có thành phần % của P là 43,66%. Biết khối lượng mol của oxit là 142 g/mol.

  b) Một oxit được tạo bởi hai nguyên tố là sắt và oxi, trong đó tỉ lệ khối lượng giữa sắt và oxi là 21/8.

  c) Oxit của một nguyên tố có hóa trị II chứa 20% oxi ( về khối lượng).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tram Anh

  Những chất nào trong dãy sau có hàm lượng (thành phần phần trăm theo khối lượng) oxi cao nhất, thấp nhất
  a) KMnO4; KClO3; KNO3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bich thu

  Mọi người giúp mik vs

  Bỏ 30g CaCO3 vào một dung dịch có chứa 29,2g HCl. Sau phản ứng thu được V1(l)(đktc). Tính V1?

  Thêm tiếp 12,6g MgCO3 vào dung dịch, thu tiếp được V2(l)(đktc) khí CO2. Tính V2 ?

  Tính khối lượng chất còn dư không phản ứng, sau lần thí nghiệm thứ hai ?

  (Biết rằng muối cacbonat tác dụng với axit clohiđric tạo ra muối clorua, cacbon điôxit và nước ).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hà trang

  Bài tập 1: người ta dùng KMnO4 để điều chế 33,6 lít khí oxi(đktc) theo PTHH sau:
  2KMnO4 -> K2MnO4+ MnO2+ O2
  a) Hãy tính khối lượng KMnO4 đã dùng cho phản ứng trên?
  b) Nếu hiệu suất của phản ứng là 90% thì khối lượng KMnO4 cần dùng là bao nhiêu?
  c) Nếu thay KMnO4 bằng KClO3 có xúc tác MnO2 thì cần dùng bao nhiêu gam KClO3 để thu được lượng khí oxi nói trên, biết hiệu suất của phản ứng là 98%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • May May

  Giúp mik vs ><

  Khí A có tỉ khối đối với khí oxi là 0,8125, thành phần theo khối lượng của A gồm 92,3% C và 7,7% H. Để đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít khí A cần dùng bao nhiêu lít không khí (biết oxi chiếm 20% thể tích không khí). Sau phản ứng thu được bao nhiêu lít khí cacbonic? Biết các khí đều đo ở đktc.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Chí Thiện

  eoeoTính khối lượng khí oxi cần dùng để đốt cháy hết hỗn hợp:
  0,5 mol sắt; 1,25 mol nhôm; 1,5 mol kẽm.
  3,1 gam P; 6,4 gam S; 3,6 gam C.
  1,6 gam CH4; 2,8 gam CO; 0,58 gam C4H10.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hồng trang

  đốt cháy hoàn thành 1.24g phốt pho trong không khí tạo thành đi phốt pho pen ta ôxit

  viết phương trình

  tính khối lượng p2o5 tạo thành

  v khí ôxi tham gia

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Vinh

  Đốt cháy hoàn toàn a gam nhôm cần dùng hết 3,36lit khí oxi(ở đktc).a) viết PTHH xảy ra. b) Tính a. c) Nếu đem đốt cháy a gam nhôm trong bình chứa 2,24 lit khí oxi(ở đktc). Sau khi phản ứng kết thúc chất nào còn dư và dư bao nhiêu?( Cho Al=27,O=16,S=32)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy