Hỏi đáp Hóa Học Lớp 12

 • bài tập este

  bởi Giang Hoàng Huy ngày 16/06/2018

  https://photos.google.com/photo/AF1QipOludVrC6GVcsBDPi2t87Lcm6we0j_6KTN9u7wO

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bài tập este

  bởi Giang Hoàng Huy ngày 15/06/2018

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bài tập este

  bởi Giang Hoàng Huy ngày 15/06/2018

  thực hiện phản ứng este hóa giữa ancol A và acid B thu được este X có tổng số liên kết xichma không quá 15 liên kết. Đốt cháy hoàn toàn este X nhận thấy :nO2 +nH2O =2nCO2 . Cho X đi qua LiAlH4 th8u được hỗn hợp 2 ancol đơn chức liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 ancol trên bằng lượng oxy vừa đủ thu được hỗn hợp sản phẩm Y gồm khí và hơi. Tỷ khối của Y so với X

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài tập hoá học

  bởi Trương Hà ngày 14/06/2018

  Cho 10,8 g Mg và MgCO3 vào H2SO4 dư, thu được V lít khí . Tính V

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giúp với ạ ?

  bởi Chi Ka To ngày 31/05/2018

  Số công thức cấu tạo của C8H10O là dẫn xuất của benzen, không tác dụng với natri là ?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hóa học 12

  bởi Thanh Khai Nguyen ngày 29/05/2018

  Phát biểu nào sau đây là sai?

  • A. SO2 được dùng làm chất chống nấm mốc.
  • B. NH3 được dùng để điều chế nguyên liệu cho tên lửa.
  • C. Dung dịch NaF được dùng làm thuốc chữa răng.
  • D. O3 là nguyên nhân chính gây nên biến đổi khí hậu toàn cầu.

  Phát biểu nào sau đây là sai?

  • A. Ozon là nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu.
  • B. SO2 và NOx là nguyên nhân chính gây ra mưa acid. 
  • C. Hidrazin (N2H4) là nguyên liệu dùng để chế tạo nhiên liệu cho tên lửa.
  • D. Clo có thể dùng để khử trùng nước trong hệ thống cung cấp nước sạch. 

  Sao đáp án trên dây 1 câu là D 1 câu là C vậy ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hỗn hợp E gồm X là ancol no đơn chức, Y là este no, đơn chức và Z là este hai chức, có một nối đôi (đều mạch hở, Y và Z có cùng số mol). Đốt cháy hoàn toàn 6,38 gam E thu được 5,824 lít CO2 và 4,86 gam H2O. Phần trăm khối lượng của Y gần nhất với giá trị nào sau đây?

  A. 20     B. 19       C. 22         D. 21

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hóa học 12

  bởi Trang Nguyễn ngày 09/05/2018

  Cho 6,88 gam hỗn hợp X gồm bột Mg và MgO vào dung dịch HCl dư, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và thoát ra 2,688 lít khí (đo ở đktc). Khối lượng của MgO có trong 6,88 gam X là A. 4 gam. B. 4,8 gam. C. 2,88 gam. D. 3,2 gam.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giải thích

  bởi Vu Manh Hien ngày 07/05/2018

  Tại sao đáp án của cau hỏi: X là C8H12O4 là este thuần chức của etylen glicol. X không có khả năng tráng bạc. Có bao nhiêu chất có thể là X (tính cả đồng phân hình học Cis – Trans) lại là 5?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho 7.65 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 (Al chiếm 60% khối lượng)tan hoàn toàn trong dung dịch Y gồm H2SO4 và NaNO3 thu được dung dịch Z chỉ chứa 3 muối trung hòa và m gam hỗn hợp khí T (trong T có 0,015 mol H2).Cho dd BaCl2 dư vào Z đến khi các PƯ xảy ra hoàn toàn ,thu được 93,2gam kết tủa .còn nếu cho Z pư với NaOH thì lượng NaOH pư tối đa là 0,935 mol. giá trị của m gần nhất với giá trị nào ?

  A.2,5       B.3,0        C.1,0        D.1,5

   

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy