YOMEDIA
IN_IMAGE

Xác định FexOy biết 16g FexOy tác dụng vừa đủ với 0,6 mol HCl?

cho 16 g FexOy tác dụng vừa đủ vs 0,6 mol HCl , xác định công thức phân tử của oxit sắt

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • FexOy + 2HCl \(\rightarrow\) xFe2y/x + yH2O

  nFexOy = \(\dfrac{16}{56x+16y}\) ( mol ) (1)

  Theo PTHH ta có: nFe = \(\dfrac{0,3}{y}\) ( mol ) (2)

  Từ (1)(2) ta có

  \(\dfrac{16}{56x+16y}=\dfrac{0,3}{y}\)

  \(\Leftrightarrow\) \(16y=16,8x+4,8y\)

  \(\Leftrightarrow\) \(11,2y=16,8x\)

  \(\Leftrightarrow\) \(\dfrac{x}{y}=\dfrac{11,2}{16,8}=\dfrac{2}{3}\)

  \(\Rightarrow\) CTHH: Fe2O3

    bởi Quỳnh Kett 20/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF