AMBIENT
UREKA

Tính thể tích dung dịch axit đã phản ứng

cho 500ml dung dịch NaOH 2M trung hòa bởi dung dịch chứa axit H2SO4 2M và HCL 0,8M

a) Viết PTHH

b) Tính thể tích dung dịch axit đã phản ứng

c) Tính nồng độ mol/lit chất tan trong dung dịch sau phản ứng ( cho thể tích dung dịch không đổi )

ai giúp e bài này với ><

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(n_{OH^-}=n_{NaOH}=0,5.2=1mol\)

  Gọi V là thể tích dung dịch axit:

  \(n_{H^+}=4V+0,8V=4,8V\)

  H++OH-\(\rightarrow\)H2O

  \(n_{H^+}=n_{OH^-}\Leftrightarrow4,8V=1\rightarrow V=\dfrac{1}{4,8}\approx0,2l\)

  \(n_{H_2SO_4}=2V=0,4mol\)

  \(n_{HCl}=0,8V=0,16mol\)

  2NaOH+H2SO4\(\rightarrow\)Na2SO4+2H2O

  NaOH+HCl\(\rightarrow\)NaCl+H2O

  \(n_{Na_2SO_4}=n_{H_2SO_4}=0,4mol\)

  \(n_{NaCl}=n_{HCl}=0,16mol\)

  \(C_{M_{Na_2SO_4}}=\dfrac{0,4}{0,5+0,2}=\dfrac{0,4}{0,7}=1,75M\)

  \(C_{M_{NaCl}}=\dfrac{0,16}{0,7}\approx0,23M\)

    bởi Tuấn Anh Nguyễn Ngô 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON