YOMEDIA

Tính m muối thu được khi cho 20 gam NaOH tác dụng với FeCl2 20%?

Cho 20 gam NaOH, tác dụng hết với dung dịch FeCl2 20%. Lọc Lọc lấy kết tủa đen đem đun thu được chất rắn A. Tính khối lượng chất rắn A và tính khối lượng dung dịch FeCl2 trên vừa đủ để tham gia phản ứng.

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • chất rắn A này là NaCl hay Fe(OH)2

  mình nghĩ là Fe(OH)2 nhưng lại đem đun thì ko đúng

    bởi Mạnh Cường 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Bài 1: Chỉ dùng thêm một hoá chất, nêu cách phân biệt các oxit: K2O, Al2O3, CaO, MgO.

  Bài 2: Có 5 mẫu kim loại Ba, Mg, Fe, Al, Ag nếu chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng có thể nhận biết được những kim loại nào. Viết các PTHH minh hoạ.

  Bài 3: Chỉ có nước và khí CO2 hãy phân biệt 5 chất bột trắng sau đây: NaCl, Na2CO3, Na2SO4, BaCO3, BaSO4.

  Bài 4: Không được dùng thêm một hoá chất nào khác, hãy nhận biết 5 lọ bị mất nhãn sau đây. KHCO3, NaHSO4, Mg(HCO3)2 , Na2CO3, Ba(HCO3)2.

  Bài 5: Chỉ dùng thêm Cu và một muối tuỳ ý hãy nhận biết các hoá chất bị mất nhãn trong các lọ đựng từng chất sau: HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4.

  22/04/2019 |   1 Trả lời

 • de phan biet co2 va so2 nguoi ta dung phan ung voi dung dich nuoc brom ma khong dung dung dich nuoc voi trong vi khi tac dung voi trong ca co2 va so2 deu cho cung mot hien tuong. hay giai thich va viet cac phuong trinh phan ung da xay ra

  22/04/2019 |   1 Trả lời

 • Bài tập 1: Chỉ được dùng thêm một chất thử là kim loại , hãy nhận biết 4 lọ mất nhãn chứa 4 dung dịch : Na2SO4 , HCl , Na2CO3 và Ba(NO3)2.

  Bài tập 2: Không dùng hóa chất nào khác , hãy nhận biết 3 lọ mất nhãn chứa riêng biệt 3 dung dịch : HCl , Na2CO3 và BaCl2 .

  Bài tập 3: Bằng phương pháp hóa học và chỉ dùng thêm thuốc thử là quì tím. Hãy nhận biết các dung dịch là Na2SO4 , K2CO3 , BaCl2 và HCl đựng trong các lọ mất nhãn.

  Bài tập 4: Có một hỗn hợp gồm 3 khí Cl2 , CO CO2 . bằng phương pháp hóa học hãy chứng minh sự có mặt của 3 chất khí trên trong hỗn hợp.

  Bài tập 5: Không dùng thêm thuốc thử nào khác hãy nhận biết các lọ mất nhãn đựng các dung dịch sau : HCl , NaCl , NaOH và phenol phtalein .
  Bài tập 6: Chỉ dùng thêm dung dịch HCl , hãy nêu cách nhận ra từng chất rắn sau đựng trong các lọ mất nhãn sau : Na2CO3 , NaCl , BaSO4 và CaCO3 .
  Bài tập 7: Không dùng thêm thuốc thử nào khác hãy nhận biết các lọ mất nhãn đựng các dung dịch sau HCl , NaCl , Na2CO3và MgCl2.

  Bài tập 8: Chỉ dùng thêm một chất thử duy nhất (tự chọn) hãy nhận biết 4 dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau : Na2CO3, Na2SO4 , H2SO4 và BaCl2 .
  Bài tập 9: Chỉ dùng thêm quì tím , hãy nhận biết 4 dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau : NaOH , Ba(OH)2 , KCl và K2SO4  22/04/2019 |   1 Trả lời

 • Cho 10g hỗn hợp gồm Cu, Al, Mg tác dụng với đ HCL dư sau đó lọc lấy phần chất rắn đem nung trong không khí đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì được 8g chất rắn. Cho phần nước lọc tác dụng với NaOH thu được kết tủa. Lấy kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao thì thu được 4g hồn hợp 1 oxit

  a) Viết các ptpư xảy ra

  b) Tính m mỗi kim loại có trong hỗn hợp đầu

  22/04/2019 |   1 Trả lời

 • CO2 + Ca(OH)2 ---->..........

  Hiện tượng: giúp mình đi mọi người

  22/04/2019 |   1 Trả lời

 • hòa tan hoàn toàn 7,8g hỗn hợp X gồm Al và Mg bằng lượng HCl 14,6% thu được dung dịch Y và 8,96 lít khí H2
  a) Tính %m của mỗi kim loại trong X
  b) Tính m ddHCl đã dùng
  c) Tính m ddY thu được
  d) Tính nồng độ % các muối có trong dung dịch Y

  22/04/2019 |   1 Trả lời

 • Cho 4,6(g) kim loại (có hóa trị 2) tác dụng vừa đủ với 44,8(l) cl2 ( ở đktc) sau phản ứng thu được m(g) muối.

  A, xác định M

  B, tính m

  22/04/2019 |   1 Trả lời


 • Hòa tân hoàn toàn 28,4g hỗn hợp gồm MgO, Al2O3 vào dd HCL người ta thu được 72,4g muối.
  a) Viết PTHH biễu diễn phản ứng xảy ra .
  b) Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp đã cho .
  Cho biết Mg =24 ;O =16 ; Al =27 ; Cl =35,5 ; H= 1

  22/04/2019 |   1 Trả lời

 • Chọn đáp án đúng :

  1. Dãy chất nào sau đây là dẫn xuất của hidrocacbon
  A. CH4, C2H4O B. C2H2, C2H4 C. CH3Cl, C2H6O D. C2H2, C2H4O

  2. Đốt cháy 3g hidrocacbon X thu được 5,4g H2O. Biết tỉ khối hơi của X đối với H2 là 15. Công thức phân tử của X là:
  A. C2H6 B. CH4 C.C2H4 D. C2H2

  3. Khi cho mẫu Na vào cốc đựng rượu etylic thì hiện tượng gì xảy ra
  A. Có bọt khí thoát ra, mẫu Na tan dần
  B. Kết tủa trắng, mẫu Na tan dần
  C. Dung dịch có màu xanh, mẫu Na tan dần
  D. Dung dịch mất màu, mẫu Na tan dần

  4. Có bao nhiêu công thức cấu tạo ứng với chất có công thức phân tử C2H6O:

  A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

  5. Chỉ dùng quỳ tím và Na có thể phân biệt được ba chất nào:
  A. HCl, CH3COOH, C2H5OH
  B. H2O, CH3COOH, C2H5OH
  C. H2O, NaOH, C2H5OH
  D. C6H6, CH3COOH, C2H5OH

  22/04/2019 |   1 Trả lời

 • Hòa tan hoàn toàn 11g hỗn hợp AL,Fe bằng dung dịch H2SO4 2M vừa đủ thu được 8,96 lít khí DKTC

  a, tính m mỗi kim loại

  b tính V dung dịch H2SO4 đã dùnng

  22/04/2019 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA