Tính CM của A biết thêm NaOH vào 100ml A gồm AlCl3 và FeCl3 thì thu được 2g kết tủa?

bởi Nguyễn Thủy 21/04/2019

1, Điện phân 500ml dd NaCl(d=1,2g/ml) có màng ngăn đến khi ở cực dương thu đc 17,92 lít khí (đktc) thì ngừng điện phân. Tính C% dd còn lại sau điện phân.

2, Thêm từ từ dd NaOH đến dư vào 100ml dd A gồm AlCl3 và FeCl3 lấy kết tủa đem nung đến khối lượng k đổi thu đc 2g chất rắn. Mặt # cứ 100ml dd A tác dụng vừa hết với 60ml dd AgNO3 2M. Xác định CM của dd A

giúp mik với ạ.

Câu trả lời (1)

 • 2;

  vì dung dịch NaOH dùng đến dư nên ta có các phương trình hóa học sau:
  AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl (1)
  Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O (2)
  (Al là kim loại lưỡng tính và NaAlO2 tan trong nước)
  FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl (3)
  Kết tủa thu được là Fe(OH)3. đem nung ta có PTHH sau:
  2Fe(OH)3 → (nhiệt độ) Fe2O3 + 3H2O (4)
  nFe2O3 = 0,0125 (mol)
  Theo PTHH (4) ta có:
  nFe(OH)3 = 2nFe2O3 = 0,025 (mol)
  Theo PTHH (3) ta có nFeCl3 = nFe(OH)3 = 0,025 (mol)
  Đổi 100ml = 0,1 lít
  Ta được: C(M) (FeCl3) = 0,025/0,1 = 0,25 (mol/lít) hoặc (M)
  Do 100ml dung dịch A tác dụng vừa hết với 60 ml dung dịch AgNO3 2M nên ta có các PTHH sau:
  3AgNO3 + AlCl3 → 3AgCl + Al(NO3)3 (5)
  3AgNO3 + FeCl3 → 3AgCl + Fe(NO3)3 (6)
  nAgNO3 = 0,06*2 = 0,12 (mol)
  Ta có nFeCl3 = 0,025 (mol)
  => nAgNO3 (6) = 0,025 (mol)
  => nAgNO3 (5) = 0,025*3 = 0,075 (mol)
  Nên ta có: nAgNO3 (5) = 0,12 – 0,075 = 0,045 (mol)
  Theo PTHH (5) ta có:
  nAlCl3 = (1/3)nAgNO3 = 0,015 (mol)
  =>C(M) (AlCl3) = 0,015/01 = 0,15 (M)

  Vậy.......

  bởi Hoàng Thông 21/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan