ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính C% NaOH biết thổi 11,2 lít CO2 vào 400g NaOH thu được NaHCO3 và Na2CO3 tỉ lệ mol 2:3?

Thổi 11,2 lít CO2 (đkc) vào 400g dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai muối NaHCO3 và Na2CO3 tỉ lệ mol 2:3. Tính a) C%NaOH b) C% mỗi muối

Mong mọi người giúp đỡ vui

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a, Ta có nCO2 = \(\dfrac{11,2}{22,4}\) = 0,5 ( mol )

  CO2 + NaOH NaHCO3

  x → x → x

  CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

  y → 2y → y

  Ta có \(\dfrac{x}{y}\) = \(\dfrac{2}{3}\)

  => x = \(\dfrac{2}{3}\)y

  => x - \(\dfrac{2}{3}\)y = 0

  \(\left\{{}\begin{matrix}x-\dfrac{2}{3}y=0\\\text{x + y = 0,5}\end{matrix}\right.\)

  => \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,2\\y=0,3\end{matrix}\right.\)

  => mNaOH = ( x + 2y ) . 40 = 0,6 . 40 = 24 ( gam )

  Mdung dịch = Mtham gia

  = mNaOH + mCO2

  = 400 + 0,5 . 44

  = 422 ( gam )

  => C%NaOH = \(\dfrac{24}{422}\) . 100 \(\approx\) 5,7%

  b, => mNaHCO3 = 84 . 0,2 = 16,8 ( gam )

  => mNa2CO3 = 106 . 0,3 = 31,8 ( gam )

  => C%NaHCO3 = \(\dfrac{16,8}{422}\) . 100 \(\approx\) 4%

  => C%Na2CO3 = \(\dfrac{31,8}{422}\) . 100 \(\approx\) 7,54 %

    bởi Nguyễn Thị Kim Nguyệt 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1