Tính C% của chất tạo thành sau phản ứng

bởi Phan Thiện Hải 05/06/2019

Cho 250 gam dung dịch CuCl2 13,5% tác dụng với 200 gam dung dịch KOH 11,2%

a, Tính khối lượng kết tủa tạo thành

b, Tính C% của chất tạo thành sau phản ứng

Câu trả lời (1)

 • CuCl2 + 2KOH -> 2KCl + Cu(OH)2

  nCuCl2=\(\dfrac{250.13,5\%}{135}=0,25\left(mol\right)\)

  nKOH=\(\dfrac{200.11,2\%}{56}=0,4\left(mol\right)\)

  Vì 0,25.2>0,4 nên CuCl2 dư 0,05 mol.

  Theo PTHH ta có:

  nCu(OH)2=\(\dfrac{1}{2}\)nKOH=0,2(mol)

  nKCl=nKOH=0,4(mol)

  mCu(OH)2=98.0,2=19,6(g)

  mdd=250+200-19,6=430,4(g)

  mCuCl2=0,05.135=6,75(g)

  mKCl=74,5.0,4=29,8(g)

  C% dd CuCl2=\(\dfrac{6,75}{430,4}.100\%=1,5683\%\)

  C% dd KCl=\(\dfrac{29,8}{430,4}.100\%=6,9278\%\)

  bởi Trương Yến Vy 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan