ON
ADMICRO
VIDEO

Tính C% của chất tạo thành sau phản ứng

Cho 250 gam dung dịch CuCl2 13,5% tác dụng với 200 gam dung dịch KOH 11,2%

a, Tính khối lượng kết tủa tạo thành

b, Tính C% của chất tạo thành sau phản ứng

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • CuCl2 + 2KOH -> 2KCl + Cu(OH)2

  nCuCl2=\(\dfrac{250.13,5\%}{135}=0,25\left(mol\right)\)

  nKOH=\(\dfrac{200.11,2\%}{56}=0,4\left(mol\right)\)

  Vì 0,25.2>0,4 nên CuCl2 dư 0,05 mol.

  Theo PTHH ta có:

  nCu(OH)2=\(\dfrac{1}{2}\)nKOH=0,2(mol)

  nKCl=nKOH=0,4(mol)

  mCu(OH)2=98.0,2=19,6(g)

  mdd=250+200-19,6=430,4(g)

  mCuCl2=0,05.135=6,75(g)

  mKCl=74,5.0,4=29,8(g)

  C% dd CuCl2=\(\dfrac{6,75}{430,4}.100\%=1,5683\%\)

  C% dd KCl=\(\dfrac{29,8}{430,4}.100\%=6,9278\%\)

    bởi Trương Yến Vy 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1