Tìm khối lượng CaCO3 và KHCO3

bởi Thu Hang 24/04/2019

Mọi người giúp mình với ,đang cần gấp

Hòa tan m gam hỗn hợp x gồm CaCO3 và KHCO3 bằng dung dịch HCl dư sau phản ứng thu được 6.72 lít khí (đktc).Tìm m

Câu trả lời (1)

 • Đề cho thiếu dữ kiện ...có khi lại là gợi ý của một cách làm nhanh :)

  CaCO3 + 2HCl -> CaCl2 + H2O + CO2 (1)

  a___________________________a

  KHCO3 + HCl -> KCl + H2O + CO2 (2)

  b_________________________b

  Đặt nCaCO3 = a(mol) và nKHCO3 = b(mol)

  T/d với dd HCl dư => hỗn hợp tan hết

  Có : nCO2 = 6,72/22,4 = 0,3(mol)

  Theo PT(1)(2) => nCaCO3 + nKHCO3 = tổng nCO2 = 0,3(mol)

  => a + b = 0,3

  => m = mCaCO3 + mKHCO3 = 100.a + 100.b = 100.(a+b) =100 . 0,3 = 30(g)

  Vậy m = 30g

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan