tỉ lệ số mol

bởi Dương Lavender ngày 10/02/2018

cho a mol Al2(SO4)3 tác dụng với dung dịch chứa b mol NaOH. hỏi sau phản ứng thu được những chất gì, bao nhiêu mol?

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan