Nếu khối lượng của kim loại M có trong hỗn hợp là 5.4g thì M là kim loại nào?

bởi Bo bo 28/04/2019

Có hỗn hợp gồm bột Fe và bột kim loại M (hóa trị n). Nếu hòa tan hết hỗn hợp này trong dd HCl, thu đc 7.84 lít H2 (đktc). Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với khí Cl2 thì V Cl2 cần dùng là 8.4 lít (đktc). Biết tỉ lệ số nguyên tử Fe và kim loại M là 1:4.

a/ Viết PTHH của các phản ứng xảy ra

b/ Tính V của Cl2 (đktc) đã hóa hợp với kim loại M

c/ Xác định hóa trị n của kim loại M

d/ Nếu khối lượng của kim loại M có trong hỗn hợp là 5.4g thì M là kim loại nào

Câu trả lời (1)

 • a/tỉ lệ số nguyên tử kim loại chính là tỉ lệ số mol
  Giả sử có a mol Fe ;4a mol M
  PT:
  Fe + 2HCl--->FeCl2 + H2
  a................................a (mol)
  2M+ 2nHCl----> 2MCln+ nH2
  4a................................2an(...
  2Fe+3Cl2--->2FeCl3
  a.......3a/2(mol)
  2M+nCl2--->2MCln
  4a....2an(mol)
  b/Ta có hệ
  a+2an=7.84/22.4=0.35
  3a/2+2an=8.4/22.4=0.375
  =>a=0.05;an=0.15
  nCl2 tác dụng với M (hóa hợp M) =2an =0.3=> V =6.72 (l)

  c.n=an/a=3 => M có hóa trị 3

  d. nM=0,05*4=0,2(mol)=> MM=5,4/0,2=27(g)

  => M là nhôm (Al)

  bởi Thành Trung 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan