YOMEDIA

Nếu dẫn đồng thời 2 khí trên vài 1 bình thì hỗn hợp khí thu được nặng hay nhẹ hơn kk?

bởi Tran Chau 01/06/2019

TN1:Cho dung dịch HCl tác dụng vừa đủ với 1,26g Na2SO3

TN2:Cho dung dịch H2SO4 loãng nóng dư tác dụng với 0,27 gam bột Al

a)So sánh thể tích 2 khí ở 2 thí nghiệm (khỏi làm)

b)Nếu dẫn đồng thời 2 khí trên vài 1 bình thì hỗn hợp khí thu được nặng hay nhẹ hơn kk?Biết M không khí là 29

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a;

  Na2SO3 + 2HCl -> 2NaCl + SO2 + H2O (1)

  2Al + 3H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 3H2 (2)

  nNa2SO3=0,01(mol)

  nAl=0,01(mol)

  THeo PTHH 1 và 2 ta có:

  nNa2SO3=nSO2=0,01(mol)

  nH2=\(\dfrac{3}{2}\)nAl=0,015(mol)

  VÌ 0,015>0,01 nên nSO2<nH2 hay VSO2 < VH2

  b;

  mhh khí=64.0,01+2.0,015=0,67(g)

  Mhh khí=\(\dfrac{0,67}{0,01+0,015}=26,8\)

  VÌ 26,8<29 nên hh khí nhẹ hơn kk

  bởi Nguyễn Dung 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA