Nêu cách phân biệt NaCL, Na2CO3, Na2SO4, CACO3, BaSO4

bởi khanh nguyen 23/04/2019

Chi nuoc va khi CO2 co the phan biet duoc 5 chat bot trang sau day khong? NaCL, Na2CO3, Na2SO4, CACO3, BaSO4. Neu duoc hay trinh bay cach phan biet.

Câu trả lời (1)

 • Trích mẫu thử từng chất

  - Hòa tan vào nước thu được 2 nhóm

  N1: các chất tan gồm NaCl, Na2CO3, Na2SO4


  N2: các chất không tan là CaCO3 và BaSO4

  - Sục CO2 vào nhóm 2 nếu tan là CaCO3

  CaCO2 + CO2 + H2O -> Ca(HCO3)2

  Còn lại trong nhóm 2 là BaSO4

  Dùng Ca(HCO3)2 ở trên nhận biết các chất nhóm 1 như sau:

  - Cho dd Ca(HCO3)2 mới tạo thành vào dd của các chất tan

  + dd cho kết tủa là Na2CO3, Na2SO4

  + không có hiện tượng là NaCl

  Ca(HCO3)2 + Na2CO3 -> CaCO3\(\downarrow\) + 2NaHCO3

  Ca(HCO3)2 + Na2SO4 -> CaSO4 \(\downarrow\)+ 2NaHCO3

  Ca(HCO3)2 + 2NaCl -> CaCl2 + 2NaHCO3
  - Sục tiếp CO2 vào, chất tan là CaCO3 nhận ra Na2CO3, còn không có hiện tượng là
  CaSO4 nhận ra Na2SO4

  bởi Duc Du Thanh Ha 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan