Hoá học 9 Cô cạn

bởi Ah'ss Min'ss ngày 02/01/2018

  Hoà tan 31,8g hỗn hợp X gôgm MgCO3 và CaCO3 bằng dd HCl vừa đủ đc dd A và 7,84l CO2 đktc

a. Tính %m các chất trg X

b. Tính V dd HCl 2M

c. Cô cạn dd A thu đc ?g muối khan

Câu trả lời (1)

 • viết 2 phương trình phản ứng ra

  đặt x là số mol của MgCO3. Y là số mol của CaCO3

  thiết lập hệ pt 2 ẩn 

  giải ra nhé.

  bởi Huong Duong ngày 05/01/2018
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan