Hoá Học 9 - Cô cạn

bởi Ah'ss Min'ss ngày 02/01/2018

1. Hoà tan hỗn hợp Cao và CaCO3 bằng dd HCl thu đc dd A và 448ml khí đktc. Cô cạn dd A thu đc 3,33g muối khan 

a. Tính %m chất trong hỗn hợp 

b. Khí CO2 thoát ra đc dẫn vào 100ml đd NaOH 0,25M. Tính m chất thu đc

Câu trả lời (1)

 • câu a:

  khí sinh ra là CO2 như vậy từ số mol khí ta suy dc số mol của CaCO3 (vì CO2 chỉ dc tạo ra từ phản ứng giữa CaCO3 và HCl)

  Có khối lượng muối mình trừ ra muối CaCl2 cái mà dc tạo ra TỪ CaCO3 í là ra dc muối CaCl2 dc tạo ra từ CaO

  câu b:

  Câu này cho số mol CO2 và NaOH nên ko rõ ra muối nào? trung hòa hay muối axit nên mình lập tỉ lệ để xác định

  Sau khi xác định được thì mình viết pt và giải ra thôi

  chúc em học tốt!

  bởi minh thuận ngày 05/01/2018
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan