AMBIENT

Fe + A + B + C + Fe + D + E + F + D . Xác định các chất

bởi Sasu ka 09/06/2019

Fe + A + B + C + Fe + D + E + F + D . Xác định các chất

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Fe -> FeCl2 -> Fe(OH)2 -> Fe2O3 -> Fe -> FeCl3 -> Fe(NO3)2 -> Fe(OH)3 -> FeCl3

  Fe + 2HCl -> FeCl2 +H2

  FeCl2 +2 NaOH -> Fe(OH)2 + 2NaCl

  4Fe(OH)2 + O2 -t0-> 2Fe2O3 + 4H2O

  Fe2O3 + 3CO -t0-> 2Fe + 3CO2

  2Fe + 3Cl2 -> 2FeCl3

  FeCl3 + 3AgNO3 -> Fe(NO3)3 + 3AgCl

  Fe(NO3)3 + 3NaOH -> Fe(OH)3 + 3NaNO3

  Fe(OH)3 + 3HCl -> FeCl3 + 3H2O

  bởi Hoàng Võ Duy 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>