ON
ADMICRO
VIDEO

Có những oxit sau: \(F{e_2}{O_3},{\text{ }}CaO,{\text{ }}A{l_2}{O_3},{\text{ }}CuO,{\text{ }}S{O_2},{\text{ }}S{O_3},{\text{ }}CO\). Những oxit nào tác dụng với:

a) H2O        b) Dd H2SO4

Viết các PTHH của các phản ứng xảy ra?

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) Những oxit tác dụng với nước gồm: CaO, SO2, SO3, CO2

  CaO + H2O → Ca(OH)2

  SO2 + H2O → H2SO3

  SO3 + H2O → H2SO4

  b) Những oxit tác dụng với dd H2SO4 là: CaO, Fe2O3, Al2O3, CuO

  CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O

  Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

  Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

  CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

    bởi trang lan 25/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1