YOMEDIA
ZUNIA12

Có 2 dung dịch axit no đơn chức A1 và A2. Trộn 1 lít A1 với 2 lít A2 thu được 3 lít dung dịch X, để trung hòa 7,5 ml dung dịch X cần dùng 12,5 ml dung dịch NaOH (dung dịch B) và tạo ra 1,165 gam muối khan. Trộn 2 lít A1 với 1 lít A2 thu được 3 lít dung dịch Y. Để trung hòa 7,5 ml Y cần dùng 10 ml dung dịch B và tạo ra 0,89 gam muối khan. Xác định công thức của A1 và A2 biết rằng số nguyên tử C trong mỗi phân tử không quá 4.

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Gọi nồng độ mol của A1, A2, NaOH lần lượt là x, y, z mol

  Thí nghiệm 1: nNaOH= naxit → x + 2y= \({{12,5.3} \over {7,5}}.z\)  = 5z (1)

  Thí nghiệm 2: nNaOH= naxit → 2x + y= \({{10.3} \over {7,5}}z = 4z\) (2)

  Lấy biểu thức (1) chia cho biểu thức (2) ta có: (x+2y): (2x+y)= 5:4 → 4.(x+2y)= 5.(2x+y)

  → 4x + 8y= 10x + 5y→ 3y= 6x → y=2x

  -Thí nghiệm 1: phản ứng tạo ra x mol R1COONa và 4x mol R2COONa

  -Thí nghiệm 2: phản ứng tạo ra 2x mol R1COONa và 2x mol R2COONa

  →  \({{1,165} \over {0,89}} = {{({R_1} + 67)x + ({R_2} + 67).4x} \over {({R_1} + 67)2x + ({R_2} + 67).2x}}\)

  →288R1+ 2810= 246R2

  -Nếu R1= 1 (H) suy ra R2= 12,59 loại

  -Nếu R1= 15 (CH3) suy ra R2= 29 (C2H5)

  -Nếu R1= 29 (C2H5) suy ra R2= 45,37 loại

  -Nếu R1= 43 (C3H7) suy ra R2= 61,76 loại

  (Do số C trong mỗi phân tử không quá 4)

  Vậy công thức của A1 và A2 là CH3COOH và C2H5COOH

    bởi Anh Nguyễn 30/04/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON