AMBIENT

Chất nào tác dụng với dung dịch NaOH tạo kết tủa xanh lam?

bởi Aser Aser 29/05/2019

Có các chất rắn màu trắng: Na2SO3; K2CO3; CaCO3; CuSO4; NaHCO3.

a/ Chất nào tác dụng HCL giải phóng CO2

b/ Chất nào khi nung nóng cũng giải phóng CO2

c/ Chất nào khi tác dụng HCL giải phóng SO2

d/ Chất nào tác dụng với dung dịch NaOH tạo kết tủa xanh lam

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a.

  K2CO3 + 2HCl \(\rightarrow\) 2KCl + CO2 + H2O

  CaCO3 + 2HCl \(\rightarrow\) CaCl2 + CO2 + H2O

  NaHCO3 + HCl \(\rightarrow\) NaCl + CO2 + H2O

  b.

  CaCO3 \(\underrightarrow{t^o}\) CaO + CO2

  2NaHCO3 \(\underrightarrow{t^o}\) Na2CO3 + CO2 + H2O

  c.

  Na2SO3 + 2HCl \(\rightarrow\) 2NaCl + SO2 + H2O

  d.

  CuSO4 + 2NaOH \(\rightarrow\) Na2SO4 + Cu(OH)2

  bởi Ðặng Thị Thu Trang 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA