các bạn giúp mình giải bài này nhé ! cảm ơn ạ !

bởi Nguyễn Hiếu Nhiên ngày 01/01/2018

chất vô cơ Z có công thức XaHaCaOd trong đó về khối lượng oxi chiếm 57,14% , cacbon chiếm 14,29% , hidro chiếm 1,19% còn lại là nguyên tố chưa biết X . tìm công thức của chất Z ?

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan