Viết PTHH khi nung hỗn hợp H2, BaCO3, CaCO2?

bởi Kim Ngan 11/05/2019

Nung x gam H2 BaCO3,CaCO2 đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 36,2g chất rắn ,khối lượng x gồm số với ban đầu là 13,2g

a,viết phương thức hóa học

b,tính x =

giúp mình với mình cần gấp

Câu trả lời (1)

 • Nung x gam \(H_2,BaCO_3,CaCO_3\) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 36,2g chất rắn ,khối lượng x gồm số với ban đầu là 13,2g

  a,viết phương thức hóa học

  b,tính x

  ý bạn là đề vậy phải ko

  bởi Nguyễn Ngọc 11/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan