Viết 5 phương trình điều chế HCl?

bởi Thanh Truc 23/04/2019

5 phản ứng thông thường tạo ra axit clohidric

Câu trả lời (1)

 • H2 + Cl2 \(\rightarrow\) 2HCl ( ánh sáng )
  2NaCl (rắn) + H2SO4 (đặc) \(\rightarrow\) Na2SO4 + 2HCl ( trên 400oC )
  NaCl (rắn) + H2SO4 (đặc) \(\rightarrow\) NaHSO4 + HCl ( dưới 200oC )
  Cl2 + H2O \(\rightarrow\) HCl + HClO
  Cl2 + SO2 + 2H2O\(\rightarrow\)2HCl + H2SO4

  bởi Nguyen Linh 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan