Tính số nguyên tử O có trong 20 gam Fe2(SO4)3?

bởi bach dang 25/04/2019

tính số nguyên tử O có trong 20 gam Fe2(SO4)3

Câu trả lời (1)

 • \(n_{Fe_2\left(SO_4\right)_3}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{20}{400}=0,05\left(mol\right)\)

  Trong 1mol Fe2(SO4)3 có 12mol nguyên tử Oxi

  0,05mol Fe2(SO4)3 có 0,6mol nguyên tử Oxi

  Số nguyên tử O=nO.6.1023=0,6.6.1023=3,6.1023(nguyên tử)

  Chúc bạn học tốthihi

  bởi Dương Thùy 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan